Дискусии
Could not compile stylesheet for simplistic. Using last compiled stylesheet.

Текущи съобщения

Публикувано в: ОСНОВЕН
Понеделник, Октомври 07 2013, 10:26 PM
0
За студенти от ОКС "Бакалавър"


1. Class "Principles of management" - First year's students.

Main resource: Management (Aldag, Stearns) (please see Links section here)

Main resource: Instructions for the semantic network assignment...

Week 2: 23 September - 29 September

Task for the week: Business simulation "Stock Control"

Homework for week 3: Written report for the game stock control. Please, find the instructions for the game (including criteria for marking the written report) in section Files/ First grade here. The instructions are in Bulgarian for your convinience but the reports are (obviously!) required to be in English. You will also find some sample reports about the game from previous years (some of which might be i n Bulgarian).The reports should be in electornic format (written on a CD) with only one title page printed in paper. The students whose names are on the title page will receive poitns for the report.

Preparation for week 3: Be ready to participate in the disscussion for Stock Control game, by explaining your strategy and pointing out possible improvements.


Week 3: 30 September - 06 October

Task for the week: disscussion for Stock Control game, forming teams for the next assignment "Semantic network"

Assignment for week 6: Ready semantic network.

Preparation for week 4: Semantic network - concept & working html web

 

Week 4: 07 October - 13 October
Task for the week: Semantic network - concept & working html web

Assignment for week 6: Ready semantic network.

Preparation for week 5:  Fully working Semanting network in one language and significant advancement in the second language.


 2. Дисциплината "Моделиране и прогнозиране в управлението"

Официално разписание (винаги* се спазва от целя поток)
Петък - Лекция
09:00 - 10:30, зала П034
Събота - Упражнения
12:30 - 19:00, зала 5026
*винаги в смисъл "винаги докато не свършим занятията"

Допълнителни занятия (използваме възможностите за компютърни зали) (очаквайте допълнения в списъка):
Петък, 20.Септември, 16:00, П034
Неделя, 22 Септември, 9:00, 4056, 5026
Петък, 27 Септември, 16:00, П036
Събота, 28 Септември, 9:00, П036
Събота, 28 Септевмри, 16:00, 5039
Неделя, 29 Септември, 9:00, 5026, 5039

Петък, 4 Октомври, 16:00, П034
Петък, 11 Октомври, 16:00, П034
НОВО!!! Петък, 25 Октомври, 16:00, П034(все още не потвърдено)

Внимание: Както се уговорихме в Събота, 5 Октомври упражненията ще се проведат по следния начин:
Студентите с четни факултетни номера - 12:30, зала 5026
Студентите с нечетни факултетни номера - 15:00, зала 5026

Основни дейности:

* Лекционен блок "Прогнозиране"
* Упражнения "Прогнозиране"
* Лекционен блок "Моделиране"
* Лекционен блок "Футурология"
* "Future shocked"
* Задания за наваксване на пропуснати упражнения - скоро...
* Тест (към края на семестъра, ще се уговорим)
* Книжков ден с обявяване на оценките - колкото по-рано, толкова по-добре
* Изпит - само за НЛО от различен тип

 

УКАЗАНИЯ  ЗА  СТАЖ НА СТУДЕНТИ ОТ IV КУРС СПЕЦ. „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” (скоро ще бъдат налични)3. Дисциплина "Стратегическо управление"

Преподавателски екип: доц. Милчо Мирчев и гл. ас. Георги Шереметов (дори и да пише друго в разписанието).

Колеги от групите 2061, 2062, 2063, 2064 и 2065 на потока с лекции във вторник 7,15-8,45 

Най-после се намери начин да се заобиколят "хакерите" на социалната ни мрежа и бързам да се възползвам за две важни съобщения. 

1. В упражненията се уточняват подробностите за второто контролно според разпределението на потока в две части съответно на 03.12 и 10.12, както сте се уточнили с титуляра доц. Мирчев до 26.11. (мен ще ме уведоми на самата дата на контролното). Опитайте се да спазите разпределението, макар да не е фатално според мен, но решението е НЕГОВО. Ще протече по същият начин като писане по въпросче от темите след като се разкъсат на подходящи части, за да ви стигне и времето и мястото за писане.

2. Предаването на третото индивидуално-групово задание има за краен срок вечерта на 02.12 в часовете и мястото на провежданите упражнения с трите групи в този понеделник. След това се предоставят на доц. Мирчев да запишем точки за извънконтекстуалният критерий "Качество на изпълнението" и няма да има бонус за предаване в срок защото веднага ще се дадат за съпоставително оценяване от студентите-тютори в трети курс БА. В сряда няма да се приемат изпълнени задания защото няма да има кой да ви ги проверява.

3. Очаквайте скоро на файл с формат pdf да си прочетете междинното класиране след втория SiC и ако доц. Мирчев ми е предал оценките от вашите презентации по време на лекциите. 

4. Колеги от групите 2061-2065, изпратих ви файловете с междинния рейтинг според точките до момента по групи. Започнаха да пристигат вече и да настояват за приемане заданията за "Политиката" - нека напомня, че там има два бонусни придатъка и ще се оценяват по три критерия, като точки за предаване преди крайният срок няма да се дават защото никой вече НЯМА ВРЕМЕ. Няма да се приемат и закъснели защото няма кой да ги проверява след вторник (тюторите са също студенти и си имат и свои задачи). Не бързайте, а вземете максималните точки защото ще ви помогнат за повече изчерпателност и по темите на контролното. Особено по критериите за "Видове стратегии" в политиката на избраната от вас организация и "Инструменти за изпълнение на стратегическата визия", като не пропускате и бонусите за Мрежовия план и разбира се - Организационната структура и нейната комуникационна мрежа. На празнуващите вече Честит празник и не забравяйте, че третият критерий е "Изпълнение с гаранции при каквито и да са обстоятелства" - както заплахи и рискове, така и пропуснати шансове.

5. Последно засега: Ако някой има някакви пропуснати точки да ми се обади в понеделник или вторник след контролното, без да се срамува или страхува. Ще се направи проверка и ще се коригира грешката ВЕДНАГА!! 

6. СПЕШНО: Неизвестно лице (може би Зорница от екип S33), направило контролно във вторник в ранни зори, не e оставило на листчето си никакви данни за идентичност. Не, че точките са кой-знае колко, но е добре да се присъдят на автора и да се прибавят към сумата за определяне на текущата оценка. Разпознаването на почерка може да стане в понеделник (09.декември - при цялото неудобство зарад следпразничното :D настроение) с часове и аудитории на Георги Шереметов според разписанието. 

7. ПАК СПЕШНО (СЛЕДПРАЗНИЧНО): В очакване на второто си контролно групите от 2063, 2064 и 2065 да не подценяват възможността комбинацията на въпросите им за отворения тест (пак само 4) да включва и изрично извадените за първата серия три теми, а именно Стратегически контрол, Стратегическо управление на човешките ресурси и Управление на знанията като конкурентна стратегия. Разбира се, не бива да се подценяват и потенциални комбинации от предишните 6 теми, за които направилите своето контролно техни колеги вече са си получили точките. Не са блестящи (медианата е по-малко от 10 т.), както и можеше да се очаква без поуките от първото ви изпълнение, които подробно бяха разяснени на упражнения и консултации.  Очаквайте до края на седмицата тук електронна таблица с ново междинно класиране. 

8. Вече сме готови (поток 212 при доц. Мирчев и Г. Шереметов) с крайното класиране в потока и определената "текуща оценка, която ще бъде съобщена утре (17. 12. 2103 г) от 7,15 в залата за последната лекция. Там по точен график съгласно правилника ще бъдат внасяни и оценките на освободените от изпит в студентските книжки и книжен протокол, които ще бъдат внесени в електронния протокол на датата на изпита - 06.01.2014. Конкретните точки и оценки могат да се видят в изпратеният вече файл с формат pdf до всички, които още могат да си го отворят в социалната мрежа. Днес (понеделник) според разписанието за текущи занятия недостигащите до повече точки имат последен шанс до довечера да ме намерят и да получат допълнително задание за "драпащи зубри". Или в деня за внасяне в книжките да се обадят и след като се направи проверка за колко точки имат недостиг да не им се внася оценката в книжния протокол, а да си получат заданието в оперативен порядък след лична уговорка с водещия асистент Георги Шереметов. 

9. График за Книжковден:

група 2061 - 7,15-7,25 (бързо ще минат защото имат по 1 оценка за освобождаване и останалите са за внасяне и подпис САМО В КНИЖКИТЕ)

група 2062 - 7,21-7,33 (тежък избор и "драпащи" зубри, които не дойдоха днес)

група 2063 - 7, 34-7,49 (подобна, макар и по-ясна ситуация)

група 2064 - 7,50-7,59 (класика с "нормално разпределение)

група 2065 - 8,00-8,10 (подобен тежък избор и драпащи зубри като 2062)

Влизането ще бъде по реда на текущите оценки от "отличен" надолу като приемащите своите 5-ци могат да си оставят книжките и ще им бъдат внесени и без да присъстват лично. Отличните няма да ги питаме дали са съгласни :D и ще им се внасят оценките и в хартиения протокол, дори и да нямат книжките при себе си или при някой колега. С оценките по-малки от 5-ца ще се извърши същата процедура в началото на деня за изпита (06.01.2014 г.) - ЧНГ :D :D :D по този повод на всички, дори да не са от този поток.   

Ето, че и Книжковден беше проведен, както се знаеше от началото на семестъра. Чакам изпълнението на допълнителните задачи от "драпащите зубри", за което ще си постигнат по-високата оценка, щом не са приели тази, която са постигнали досега. На за всички, които са решили това да стане на изпита по начина на неговото провеждане за НЛО-тата искам да напомня, че оценката от изпита е с най-висок приоритет и ако това означава, че има риск да постигнат по-ниска оценка е по-добре да си помислят дали да не поемат този риск и да се обадят преди да е започнал, че да им бъде внесена в протокола постигната вече от точките в текущия контрол.  

4. Дисциплина "Организационно поведение"

Преподавателски екип: доц. Милчо Мирчев и гл. ас. Георги Шереметов - двата потока с лекции във вторник и сряда и всички заинтересовани от дугия поток

Започна регистрацията и до края на другата седмица ще има завишаване на внесените точки на вече НеНло-тата на направлението. След това ще се пишат по-малко точки. Спазвайте стандарта на синтаксиса на регистрацията защото модераторите нямат време да ви коригират, както сега ви улесняваме зарад трудното начало и голямото закъснение. И не забравяйте актуалната снимка да се опознаваме още отсега защото не сте случайни студенти на УНСС.

Регистрацията в социалната мрежа върви с добро темпо, особено след повторното удължаване на срока до края на тази седмица (23.02). Вече има почти 100 регистрирани участници и макар че това може да "свали" цената за тези първи точки (пропорционално на точките от заданието в следващата седмица), те могат да се окажат достатъчен актив в персоналната сметка на всеки от одобрените участници в съвместната ни работа по тази дисциплина с тези първокурсници. Остават все по-малко часове до крайния срок и това е шанс за още бъдещи участници. Разбира се има и такива, които ще останат разочаровани защото продължаващата регистрация вече ще им носи по-малко преки точки.      

I. За студенти от ОКС "Магистър"4. Дисциплина "Финансови модели в управлението" (БА - редовно)

Преподавателски екип: доц. Ангел Марчев и гл. ас. Ангел Марчев (дори и да пише друго).

Анотация: Логическо продължение на дисциплината "Моделиране и прогнозиране в управлението", но с още по-голям упор върху практическите приложения. В поредица от задания със сътезателен характер, ще изградите цялостен финансов модел на предприятие и ще изучите принципи и специфики на моделирането.

Оценяване: По дисциплината няма изпит от класически тип, но оценката се формира от участието и разработването на модели по време на семестъра.

График: 26, 27 Октомври; 2, 3, 16, 17 Ноември, от 9:00 до 25:00 всеки ден в зала 5026.


5. Дисциплина "Финансови пазари и инструменти" (БА - дистанционно)

Преподавателски екип: доц. Ангел Марчев и гл. ас. Ангел Марчев (дори и да пише друго).

Анотация: Мултимедийна приказка за  развитието на финансовите пазари от маймуната до съвременните електронни борси. Между другото се намесват всички видове финансови инструменти и операции с тях..

Оценяване: По дисциплината има тест, но оценката се формира и от участието в занятия по време на семестъра.

График: 9, 10, Ноември, от 9:00 до 25:00 всеки ден в зала ????.

 

 

 
Read full article
Отговори (0)
  • Няма отговори за тази дискусия
Вашият отговор