Дискусии
Could not compile stylesheet for simplistic. Using last compiled stylesheet.
1

На вниманието на всички студенти, изучаващи “Управленски игри и симулации” и „Делови игри в управлението” при А. Марчев 1.0 и А Марчев 2.0 – указания за управленска игра UNISIM, актуални към 2014-03-20-21:00 (подлежи на постоянни промени)


Резюме.

Управлявате компания в остри конкурентни условия и силно политизирана среда с постоянни промени, в която трябва да оцелеете и просперирате. Придобива галактически измерения, но много прилича на БГ. Многокритериално оценка по взаимно противоречиви критерии. Обезателно се запознайте с текстовата инструкция и със 75 мин. видео-инструкция, която сме подготвили (виж basaga). Очаквайте изненади. Четете ВЕСТНИКЪТ! Не прозяпвайте мечките. :)

 

Регистриране на екипите (бордове на директорите).

 Ще се проведе в зала П037 на 2014-03-21, петък, (от 14:00 часа за баклавари и от 18:00 часа за магистрите) под звуците на тържествена музика. J.

 

Ще има 6 държави (т. е. игри) с по 4 компании във всяка (означени с A, B, C, D). 4 държави (1. UK; 2. Ирландия; 3. Франция; 4. Германия) ще са 'баклаварски'. 2 държави (5. Швеция; 6. Япония) - 'магистърски'.  Така кодът на всеки екип ще е дву-разряден (държава компания). Например: 1A, 3B, 2C и т. н. СЪДБАТА ще разпръсне случайно господа директорите по територии и компании на основата на официалните списъци от канцеларията. В петък ще направим начално 'преброяване на дивите зайци' и окончателно регистриране на директорите на основата на фактическо присъствие. Останалите автоматично се преобразуват в НЛО-та. Нататък важи утвърдената схема, както е било винаги: 'НЛО на име Петя търси работа като директор' => ' Бордът настоява за интервю'. :)

 

Очаквам, че всеки знае екипа си (определен от сляпата компютъризирана Съдба – виж angel_marchev@yahoo.co.uk">angel_marchev@yahoo.co.uk  или по фейсбуук).

Първият документ на сайта, който създавате е текстов файл - заглавна страница със списъка на екипа. Като може да го редактирате. Точки получават тези, които са в списъка към момента на изтичането на крайния срок за предаване на отчета.

 

 

Заключително шоу и коктейл за менъжерските екипи.

Това е нещо, което не бих искал да се виртуализира.

Дата, час и място – по решение на Галактическия конгрес на вождовете.

 

Обявяване на крайните оценки.

Някой и друг ден след Заключителното шоу. :)


Крайните оценки (в точки) ще се формират на база на акумулираните точки от всеки екип по време на ИГРАТА и от представените отчети.

Обръщам внимание, че по този предмет не може да се провеждат (и не се провеждат въобще) индивидуални изпити от традиционен тип (виж и по-долу в раздел ‘Други’).

 

Консултации относно ИГРАТА и отчетите

On-line или в каб. 1048 по обявен график.

 

Информация.

Новини относно ИГРАТА (преди/по време на/след разиграването) очаквайте във ВЕСТНИКЪТ (в трите му форми).

Информация за ИГРАТА може да се намери и на адрес:  http://basaga.org/basaga_files/unisim/index.htm

Всякаква допълнителна информация по тематиката на играта е добре дошла. Инициативата се награждава.

 

Други.

Приемам отговорите на отговорилите в pinned post-а на Христо като предтавителна извадка за цялата съвкупност от магистри. ‘Кой чел, чел, кой не - да е!’ – както би казал Наско J  Тоест: играта UNISIM е избрана единодушно; Teambuilding (нов и в отделни групи от баклаварите) – също. Виртуален бизнес – може би? Но има и хора с опит. Може да организираме игровизиран обмен на опит (Автодидактизъм! Нали помнитe лекциите по ДИУ.)  :)

 

Копирам също така няколко реплики от постове във ФБ по повод ИГРАТА:

Закъснели, възпрепятствани, заети, болни, умряли и други подобни. Влакът вече тръгна. Уточнени са уговорките с почти 200 студенти, 10-12 тютора, 4-5 различни организации. Поели сме ангажименти за сътрудничество с училището ( ще проведем делови игри в над 25 паралелки). Съгласували сме програма за семестъра, в която участват над 20 представители на бизнеса (все силно заети хора, които ни уйдисват на акъла) като гост-лектори в различните дисциплини. Всъщност програмата засяга близо хиляда студента за семестъра (в 4 различни града). Това е! Който не може, автоматично става НЛО и се оправя както може. Не мога вече да променям нищо. Употребих 6 седмици за да организирам цялата тази история. А да не говорим за усилията, които е положил Junior. Накратко: That is it! No changes! Let stick to the plan!  :)


 

Говорили сме много пъти, но очевидно трябва да се повтори още веднаж. Който е: 'на работа', 'в командировка', 'печели пари, които му трябват', 'има ново гадже', 'златната му рибка киха' и пр. пр. и по същото време трябва да е на учебни занятия, ТРЯБВА да направи своя свободен избор, по своя преценка и да понесе последствията (добри и лоши) от този избор. От работата се получават пари, кариера, престиж и пр. от учебните занятия се получават знания, умения, точки, оценки, дипломи и пр. Всеки божи ден избираш кое е най-добро. :)

 

Като съм почнал, ще напомня още нещо. Първата книга, която ви препоръчах в първи курс, първи семестър, първа лекция беше 'Monkеy Business'.  J (Как да се справяме с разните проблеми и проблемчета, разглеждайки ги като маймунки, живеещи в кабинета ни, висящи на врата ни, тровещи живота ни и пр.). J Никак не беше случайно. Ако имаш някакъв проблем, не идвай с него при мен (той си е твоя маймунка).  :)  Идвай с обосновано решение (след като си обмислил проблема, разгледал си вариантите за неговото решение и си избрал най-добрия).  :)


 

Европа (спътник на Юпитер), Година 0 - месец 0 – ден 0  по Новия Галактически Календар  :)


А. Марчев 1.0

А. Марчев 2.0

 

Post scriptum: Тук ще добавям всичко, което възникне по повод / в хода на ИГРАТА. :)


Считано от този момент (2014-03-20-20.01) цялата комуникация, свързана с управленската игра UNISIM се прехвърля в open group 'Управленски игри и симулации при доц. Марчев-нова', обща за всички потоци, директори, НЛО-та, фенове, навлеци, плъхове и всички останали. Всички въпроси (след внимателно запознаване с Инструкциите и Бестниците) - там. Всички отговори - там. Всичко, някак свързано с Играта - пак ТАМ.

Постоянно повтарящи се въпроси/отговори ще записвам в края на встъпителното указание 'На вниманието на всички студенти, изучаващи “Управленски игри и симулации” и „Делови игри в управлението” при А. Марчев 1.0 и А Марчев 2.0 – указания за управленска игра UNISIM, актуални към 2014-03-20-21:00 (подлежи на постоянни промени)':

http://ua.basaga.org/index.php/features-mainmenu-47/item/71-organizatziya-na-delova-igra-unisim-sofiya-21-23-mart-2014

Моля, не ми пишете на 'лично'. Вие сте почти 200 души! Не ми остава време. Всички въпроси - публично, за да има автодидактизъм, т. е. взаимно обучение.

Още нещо: Всеки има екип, определен му от Съдбата. Ако не може да дойде (или ще закъснее) се свързва с екипа и предлага ‘предложение, което не могат да откажат’ като се съгласят да участва в разиграването на играта виртуално, а после поема съответна част от работата по отчета.

Само в случай, че екипа го уволни или възникне непреодолим конфликт, има смисъл да се търси друг екип.

Който е: 'на работа', 'в командировка', 'печели пари, които му трябват', 'има ново гадже', 'златната му рибка киха' и пр. пр. и по същото време трябва да е на учебни занятия, ТРЯБВА да направи своя свободен избор, по своя преценка и да понесе последствията (добри и лоши) от този избор. От работата се получават пари, кариера, престиж и пр. От учебните занятия се получават знания, умения, точки, оценки, дипломи и пр. Всеки божи ден избираш кое е най-добро. В тази връзка, прочети раздел ‘Други’ от указанията за играта.

От/в Банката се теглят/внасят суми, кратни на 10 000.

Ако има различие между текстовата инструкция и видеото, валиден е текста. Видео-инструкцията е чисто нова и е възможно да съдържа грешки.

 Angel Marchev Ето това е правилният линк - онзи горе не е достъпен за всички
https://www.dropbox.com/s/3rfqsb5ybcp8c9l/unisim_razp.pdf

Винаги имате свободен избор. Но само постиженията се награждават (например с точки).

От видеото аз разбрах на бланката, че трябва да се напише на Име на компанията: държава - име на компанията, така ли е ?

Angel Marchev Sr.Да. Кодиране с излишък. Помага се на този, който въвежда да не греши. Например: данните за компания А от Франция да не отидат в базата данни на Япония.

 
rganizatziya-na-delova-igra-unisim-sofiya-21-23-mart-2014#discuss-71">Прочети цялата статия

Отговори (0)
  • Няма отговори за тази дискусия
Вашият отговор