Дискусии
Could not compile stylesheet for simplistic. Using last compiled stylesheet.

Задание по дисциплината “Метрика на предприятието”

Публикувано в: ОСНОВЕН
Четвъртък, Февруари 24 2011, 04:59 AM
0
1. Включване в работна група може да стане по всяко време, като се спазва условието от поне двама и максимум трима участници в екип.

 

2. Последната версия на инструктажа за заданието можете да видите тук...
Прочетете го задължително, тъй като има неща, които биха ви били от полза, особено по време на интервютата.

 

3. ЗАПОЧВА същинската работа. Всяка работна група трябва да:

3.1. Свали анкетна бланка от http://metrika.hit.bg и да отпечата няколко екземпляра.

3.2. Да разгледа подробно и да вникне във всеки въпрос от изследването. Да се запознае със специфичните инструкции за всяко изследване. Ако трябва разиграйте едно интервю в екипа за да установите дали всички въпроси са ясни.

3.3. В случай на необходимост да се обърне към мен или титуляра на изследването за консултация ПРЕДИ да започнете интервютата.

3.4. Вземете от мен (или от титуляра) подписано придружаващо писмо за всяко изследване.

3.5. Провеждате интервютата от първи етап.

3.6. Въвеждате събраните данни в http://metrika.hit.bg .

3.7. Изчаквате издаването на анкетна бланка за втори етап (ако е необходим).

3.8. Провеждате интервютата от втори.

3.9. След като сте провели всички интервюта и сте въвели всички данни идвате при мен за да декларирате (напишете в бланката на работната ви група) имената или (поне) шифрите на респондентите, които сте интервюирали.Тази информация е нужна за всеки случай, ако някой шифър или име не е въведено правилно в електронната форма.

3.10. Накрая за всяка работна група ще проверим количеството свършена работа (брой анкетирани) и качеството свършена работа (проверка за честно попълване).

 

4. Специфични инструкции за всяко изследване.

Всяка работна група участва в едно изследване, в зависимост от регистрационния й шифър. Освен мен всяко изследване има титуляр.

4.1. Изследване на тема "Ангажираност на служителите", работни групи със шифър 10 до 49,  титуляр ас. Бони Мисляшки.

Интервюират се работещи на пълен или на непълен работен ден. По възможност се насочвате към разнообразни респонденти - по отношение на организацията, за която работят, естеството на техния труд, възраст, пол и прочие. За да бъде работата по това изследване съпоставима по сложност с останалите, необходимият минимален брой респонденти е 5.

4.2. Изследване на тема "Промяна към професионален мениджмънт", работни групи със шифър 50 до 69, титуляр ас. Димитър Попов.

Интервюират се лица (главни мениджъри, собственици), които активно управляват бизнес организация. Една анкета се попълва за една организация. Организациите трябва да са с повече от 10 служителя и по възможност да са (или до скоро да са били) в етап от развитието си за преминаване към професионален мениджмънт. Т.е. етап, при който оригиналният собственик делегира съществена част от отговорностите по управлението на други лица или направо наема управител или преминават към преобразуване в акционерно дружество. В някои случаи организацията е навлезнала в такъв етап, без собствениците да го осъзнават ясно (такива организации също са подходящи за изследване). Необходимият брой респонденти е 2, срокът за провеждане на първия етап е до 10.04.2011.

- Готова е анкетата за  2ри етап по изследване 2. "Промяна към професионален мениджмънт" (шифър 50 - 69). Тя вече е качена на адрес http://metrika.hit.bg . Инструкциите от тук нататък са прости - всички екипи със шифър 50 - 69 трябва да анкетират поне същите респонденти, които са участвали в етап 1. А същевременно може да анкетирате и други организации, неучаствали в етап 1, като тях ги анкетирате и с двете анкети едновременно. Колкото повече съберете, толкова по-добре. Срокът за набиране на анкети за сега е 08.05, но ако ви трябва още време, може да бъде удължен.

4.3. Изследване на тема "Лидерство и идентифициране на индивидуални лидерски качества", работни групи със шифър 70 до 99, титуляр ас. Ивайло Илиев.

За целите на изследването от вас се иска да установите контакт с избрана от вас група хора, които се познават добре и работят заедно. Трябва да анкетирате всеки от тях, като спазвате следващите пояснения. Анкетата трябва да се попълва от група (екип) или колеги в даден отдел (хора, които работят заедно). Големината на анкетираната група (екипа) да е 5 – 7 души. Всяка група (екип), който анкетирате има различен шифър (код). Той се определя от шифъра на вашият екип + пореден номер на анкетираната група (екип) напр. ако вашият шифър е 71, то първата група (екип), която ще анкетирате ще е с шифър (код) 711. Анкетата е анонимна за всеки друг освен за вас.

Предварително от вас се иска да шифрирате (кодирате) имената на всеки член на групата (екипа) и да изготвите ключ (легенда) за това кой респондент на кой шифър отговаря. След което при попълване на анкетата респондентът си пише собствения шифър (код) и трябва да разполага с ключ (легенда) с шифрите (кодовете) на другите членове на анкетираната съвкупност. В анкетните карти се попълват само шифри (кодове) без имена. В рамките на анкетираната група (екип) шифрите (кодовете) на ресопндентите се получават като към кода на групата се добавя пореден номер на респондента. Например първият респондент от група 711 е със шифър 7111, вторият е 7112 и т.н. Давайте пореден номер на респондентите в рамките на една група на случаен принцип. За улеснение на респондентите на http://metrika.hit.bg има кратки допълнителни указания. За вас сме изготвили други указания (свалете ги от тук). За всеки случай бих искал по един представител от всеки екип да дойде за инструктаж в сряда, 02.03. от 12:00 в 1048. Минимално необходимо е да анкетирате един екип (5 до 7 души).
Read full article
Отговори (0)
  • Няма отговори за тази дискусия
Вашият отговор