Дискусии
Could not compile stylesheet for simplistic. Using last compiled stylesheet.
0

 

angel_marchev@yahoo.co.uk">angel_marchev@yahoo.co.uk . В заглавието на мейла напишете: <фак. номер> <име> <код> <тема>.

06. Инструкции за заданията по дисциплини може да намерите както следва:

 

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: СПИСЪК НА СТРАНИЦИТЕ СЪС ЗАДАНИЯ (навсякъде ще бъдат добавени препратки)

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: МПУ – „Моделиране и прогнозиране в управлението“, бакалаври, 4-ти курс, БА

(Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

Страници:

За ‘догонващи’:

DELPHI  = Направи прогноза по метода „Делфи”

RANG  = Използвай метода на ранговата корелация за оценка на съществените фактори, влияещи върху прогнозирана променлива

EXTRA = Направи прогноза чрез екстраполационни методи на зададени динамични редове

За ‘драпащи’:

MPUTXT = Участвай в разработката на учебното пособие по МПУ

TRANS  = Участвай в разработката на ‘THE GREAT GAME OF TRANSHUMANISM’ с модел и/или дърво на целите (или нещо друго)

VANGA = Направи прогностичен анализ на бизнес идея, базирана на авангардна технология (по зададен списък или по собствено предложение)

DYNCHA= Разработи примери за Dynamic Charting (по Hans Rosling) с български динамични редове

ONLINE= Проучване на авангардни он-лайн инструменти за моделиране и прогнозиране

MODEL = Разработи модели в различни програмни среди (по предложен списък)

NETLO=Net logo. Задачи за оптимизация с визуализиране на решенията

За НЛО-та (като добавка към останалите):

BSE =  Сваляне данни (динамични редовеза прогнозиране и моделиране) от сайта на Българска фондова борса

…………….…………….недовършено засега…………

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР:  ФМУ – „Финансови модели в управлението“, магистри, МБА

(Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

Страници:

VANGA = Разработи финансов модел на авангарден проект / компания (базирана на авангардна технология)

VIRT = Разработи финансов модел на бизнес, извършван във виртуален свят (но за реални пари)

TRANS = Участвай в разработката на ‘THE GREAT GAME OF TRANSHUMANISM’ с финансов модел и/или дърво на целите (или нещо друго)

SINTEZ = Синтезирай математически описания на блокове от модел по метода на ‘Черната кутия’

ONLINE= Проучване на авангардни он-лайн инструменти за моделиране и прогнозиране

MODEL = Разработи модели в различни програмни среди (по предложен списък)

NETLO=Net logo. Задачи за оптимизация с визуализиране на решенията

CRIPTO = Exponential Financing & крипто-валути

За НЛО-та (като добавка към останалите):

BLOK = Разработи блок от финансов модел по зададени данни за компанията, следвайки подробно ръководство.

…………….…………….недовършено засега…………….

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: ПФ-ДИ – „Проектно финансиране (делови игри)“ за магистри по „Международни финанси и банково дело“

(Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

Страници:

GOAL = Разработи дърво на целите на авангарден проект / компания (базирана на авангардна технология)

VANGA = Разработи финансов модел на авангарден проект / компания (базирана на авангардна технология)

VIRT = Разработи финансов модел на бизнес, извършван във виртуален свят (но за реални пари)

TRANS = Участвай в разработката на ‘THE GREAT GAME OF TRANSHUMANISM’ с финансов модел и/или дърво на целите (или нещо друго)

За НЛО-та (като добавка към останалите):

BLOK = Разработи блок от финансов модел по зададени данни за компанията, следвайки подробно ръководство.

…………….…………….недовършено засега…………….

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: ФПИ/ББО – „Финансови пазари и инструменти“ за бакалаври, 3-ти курс, БА и „Борси и борсови операции“ за бакалаври, 4-ти курс, ЦИУН на БСУ

(Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

Страници:

VSE = Борсова онлайн симулация. ‘Спечели на Ню-Йоркската фондова борса’

Още он-лайн симулации ………

DEMO = Търговски платформи с Demo сметки. Сравнителен анализ.

MONEY = Опитай сега с истински пари.

CRIPTO = Exponential Financing & крипто-валути

За НЛО-та (като добавка към останалите):

BSE =  Сваляне данни (динамични редовеза прогнозиране и моделиране) от сайта на Българска фондова борса

…………….…………….недовършено засега…………….

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: ДИУ – „Делови игри в управлението“ за бакалаври, 3-ти курс, БА и всички бакалаври 4-ти курс от ЦИУН на БСУ

(Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

Страници:

VIRT = Проучи и опиши възможности за реален бизнес във виртуални светове (индивидуално задание).

GAME = Разработи компютърна образователна игра за бизнес обучение (след уточняване на играта, заданието може да се допусне да бъде правено от малък екип, в зависимост от сложността му).

TRANS  = Участвай в разработката на ‘THE GREAT GAME OF TRANSHUMANISM’ с игра (или нещо друго)

SIM = Разучи компютърна бизнес симулация и напиши кратко описание-ръководство като за студенти (индивидуално задание).

GFIC = Игровизирай бизнеса, или работното място, където работиш (индивидуално задание).

TEAM = Задание „План за тиймбилдинг”

CASUS = Разработи/адаптирай към български условия казус за преговори тип 'Harvard'.

SIMSITY = Разработи SimCity симулация на родния си град.

COLECT = Участвай в попълването на 'Голямата геймърска игротека'.

За летен семестър 2015 

…………….…………….недовършено засега…………….

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: УИС – „Управленски игри и симулации“, магистри, МБА и всички видове магистри в ЦИУН на БСУ

(Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

Страници:

За летен семестър 2015  

…………….…………….недовършено засега…………….

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: ПИ-ДИ – „Портфейлни инвестиции (делови игри)“ за магистри по „Международни финанси и банково дело“

(Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

Страници:

За летен семестър 2015

…………….…………….недовършено засега…………….

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: FTRANS – ‘Futurology, transhumanism, longevity

(Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

Страници:

Само за ценители. Теми след индивидуален разговор.

…………….…………….недовършено засега…………….

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: ОУ = ‘Основи на управлението за студенти 1-ви курс

(Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

Страници:

Малко е като ‘след дъжд – качулка’ J

…………….…………….недовършено засега…………….

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: МИБ = ‘Методи за изследване в бизнеса’ за бакалаври, 3-ти курс, БА

(Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

Страници:

За летен семестър 2015

…………….…………….недовършено засега…………….

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: МП = ‘Метрика на предприятието’ за бакалаври, 3-ти курс, БА

(Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

Страници:

За летен семестър 2015

…………….…………….недовършено засега…………….

Мин.год. – архив на теми от предишни години

(Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

Само за справки. Ориентирай се към активните задания по-горе.

 

СЛЕДВАТ ТЕКСТОВИ ОПИСАНИЯ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАДАНИЯ ПО ИЗБОР (за всяко задание – отделна страница със собствен адрес:

angel_marchev@yahoo.co.uk">angel_marchev@yahoo.co.uk . В заглавието на мейла напишете: <фак. номер> <име> <тема>.   

9. Възможни начални точки за вашите проучвания по ДИУ са:

·         angel_marchev@yahoo.co.uk">angel_marchev@yahoo.co.uk . В заглавието на мейла напишете: <фак. номер> <име> <тема>.   

Забележка: Ваши колеги вече успяха. Печелят по около 1800 евро/месечно :)

angel_marchev@yahoo.co.uk">angel_marchev@yahoo.co.uk . В заглавието на мейла напишете: <фак. номер> <име> <тема>.   

 angel_marchev@yahoo.co.uk">angel_marchev@yahoo.co.uk . В заглавието на мейла напишете: <фак. номер> <име> <тема>.   

Списък с възможни симулации (ако намерите подходяща симулация, допълваща този списък, моля пишете ни):

·         OpenTTD - официален сайт: angel_marchev@yahoo.co.uk">angel_marchev@yahoo.co.uk . В заглавието на мейла напишете: <фак. номер> <име> <тема>.   

angel_marchev@yahoo.co.uk">angel_marchev@yahoo.co.uk . В заглавието на мейла напишете: <фак. номер> <име> <тема>.   

angel_marchev@yahoo.co.uk">angel_marchev@yahoo.co.uk . В заглавието на мейла напишете: <фак. номер> <име> <тема>.   

angel_marchev@yahoo.co.uk">angel_marchev@yahoo.co.uk

*Забележка: В случай, че имате проблеми със стартирането на играта (понякога се случва с новите операционни системи и новите графични карти), опитайте да стартирате файла SC3.exe в друг режим на съвместимост (кликнете с дясното копче върху файла, изберете Properties и от там Compitability) – например Windows 95 и/или VGA 256 цвята и/или изпробвайте други опции. За лаптопите с две графични карти (както повечето съвременни), превключете на по-ниско качествената. В краен случай в Интернет има специални програми (емулатори) за стартиране на стари игри в среда на новите операционни системи.

* След като изберете задание и изясните всичко необходимо за него, се запишете в съответната колона на таблицата със заданията.

angel_marchev@yahoo.co.uk">angel_marchev@yahoo.co.uk . В заглавието на мейла напишете: <фак. номер> <име> <тема>.  

angel_marchev@yahoo.co.uk">angel_marchev@yahoo.co.uk . В заглавието на мейла напишете: <фак. номер> <име> <тема>.   

 обратно горе...

дали да не се обедини с

to be continued …. J

…………….…………….недовършено засега…………….

 

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: УИС – „Управленски игри и симулации“, магистри, МБА и всички видове магистри в ЦИУН на БСУ

Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

ТЕКСТ НА ЗАДАНИЕТО (ЗАСЕГА НЕ Е ПОСТАВЕНО ТУК) J

…………….…………….недовършено засега…………….

 

 

За летен семестър 2015  

…………….…………….недовършено засега…………….

…………….…………….недовършено засега…………….

 

 

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: ПИ-ДИ – „Портфейлни инвестиции (делови игри)“ за магистри по „Международни финанси и банково дело“

Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

ТЕКСТ НА ЗАДАНИЕТО (ЗАСЕГА НЕ Е ПОСТАВЕНО ТУК) J

…………….…………….недовършено засега…………….

 

 

За летен семестър 2015

…………….…………….недовършено засега…………….

 

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: FTRANS – ‘Futurology, transhumanism, longevity

Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

ТЕКСТ НА ЗАДАНИЕТО (ЗАСЕГА НЕ Е ПОСТАВЕНО ТУК) J

…………….…………….недовършено засега…………….

 

 

Само за ценители. Теми след индивидуален разговор.

 

…………….…………….недовършено засега…………….

 

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: ОУ = ‘Основи на управлението за студенти 1-ви курс

(Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

Страници:

Малко е като ‘след дъжд – качулка’ J

…………….…………….недовършено засега…………….

 

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: МИБ = ‘Методи за изследване в бизнеса’ за бакалаври, 3-ти курс, БА

(Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

Страници:

За летен семестър 2015

…………….…………….недовършено засега…………….

 

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: МП = ‘Метрика на предприятието’ за бакалаври, 3-ти курс, БА

(Виж също и: АДРЕС В DOCS.GOOGLE.COM)

Страници:

За летен семестър 2015

…………….…………….недовършено засега…………….

Мин.год. – архив на теми от предишни години

Само за справки. Ориентирай се към активните задания по-горе.

 

 

 

ВЕСТНИКЪТ от 2014-11-16, 17.00 часа

Очаквайте „Книжков ден по ФМУ за зубри и нормални“ на 2014-11-23, късен след обед / ранна вечер. 

За тази седмица имате и друго забавление:
ЗАДАНИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА (ЗА ВСИЧКИ НАШИ (на Марчев & Марчев) СТУДЕНТИ)
http://ua.basaga.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=79:zadaniya-za-samostoyatelna-rabota-za-vsichki-studenti-pri-marchev-marchev#discuss-79


Част А. ЗАДАНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ
Очаквам всичките ви подвизи по заданието до 2014-11-22 за да мога да ги оценя за „Книжков ден“.

За всички НЛО-та, силно отсъствали и евентуални драпащи ще има (на същия адрес):
Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР (специфично за всяка изучавана дисциплина). В момента още не са подготвени.


Инструктаж за дипломните работи: 2014-11-23, преди „Книжков ден“.

Само за ценители:
Участвайте в разработката и тестването на новата, грандиозна, с общо-вселенски обхват игра:
THE GREAT GAME OF TRANSHUMANISM

http://ua.basaga.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=79:zadaniya-za-samostoyatelna-rabota-za-vsichki-studenti-pri-marchev-marchev#discuss-79

Част А. ЗАДАНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

Очаквам всичките ви подвизи по заданието до 2014-11-24 за да мога да ги оценя за „Книжков ден“.

 

Тест по МПУ: 2014-11-24, 19.15 часа, зала 2065 и 2067

 

За всички НЛО-та, силно отсъствали и евентуални драпащи ще има (на същия адрес):

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР (специфично за всяка изучавана дисциплина).

 

Само за ценители:

Участвайте в разработката и тестването на новата, грандиозна, с общо-вселенски обхват игра:

THE GREAT GAME OF TRANSHUMANISM

Очаквайте специален брой (след „книжков ден”) на ВЕСТНИКЪТ на тема „С един куршум – много зайци”.

(Тюторство, Junior Achivement, Sofia Game Jam, Future Shocked, Friday Night Seminar, Game4Fame, Data Science Society Singularity, University, VSIM, и т. н.)

 

ИГРАТА никога не спира. J

 

 

 

 

 

Точки до момента: 

 

Виж и на:......................  Оценяване, Точки до момента, Задания за самостоятелна работа, Книжков ден => виж на:

ua.basaga.org => Съобщения => Съобщения за магистри =>

 

 

 

ВЕСТНИКЪТ от 2014-11-18, 00.10 часа, за магистри, изучаващи 'Проектно финансиране /Делови игри/'

 

Както вече обяснявахме, по дисциплината не се провежда изпит от традиционен тип. Оценките се формират на основата на акумулирания брой точки от учебните занятия и заданията за самостоятелна работа. Учебните занятия свършиха. Прилагам акумулираните точки на тези, които са се появили поне веднаж на занятия. Останалите получават статус НЛО (т. е. пропуснали са възможността за точки от занятията, но Играта продължава). J

 

 

Очаквайте „Книжков ден“ на официалната дата за изпит (засега: дата, час, място = неизвестни).

 

От тази седмица имате и ново забавление:

ЗАДАНИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА (ЗА ВСИЧКИ НАШИ (на Марчев & Марчев) СТУДЕНТИ)

http://ua.basaga.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=79:zadaniya-za-samostoyatelna-rabota-za-vsichki-studenti-pri-marchev-marchev#discuss-79

Част А. ЗАДАНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

Регистрирайте се, изберете си тема и пращайте линкове в базата данни.

 

За всички (вкл. НЛО-та, силно отсъствали и евентуални драпащи) ще има (на същия адрес):

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР (специфично за всяка изучавана дисциплина).

(към момента не са подготвени, но вече се пекат) J

 

Очаквам всичките ви подвизи по заданията една седмица по-рано (за да мога да ги оценя за „Книжков ден“). J

 

Само за ценители:

Участвайте в разработката и тестването на новата, грандиозна, с общо-вселенски обхват игра:

THE GREAT GAME OF TRANSHUMANISM

Очаквайте специален брой на ВЕСТНИКЪТ на тема „С един куршум – много зайци”

(Тюторство, Junior Achivement, Sofia Game Jam, Future Shocked, Friday Night Seminar, Game4Fame, Data Science Society, Singularity University, VSIM, и т. н.).

 

ИГРАТА никога не спира. J

 

 

Точки до момента:

http://ua.basaga.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=79:zadaniya-za-samostoyatelna-rabota-za-vsichki-studenti-pri-marchev-marchev#discuss-79

Част А. ЗАДАНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

По тематиката на ‘Борси и борсови операции’ разбира се. J Очаквам да получа всичките ви подвизи по заданието една седмица преди деня на изпита за да мога да ги оценя и включа точките в общото разпределение.

 

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР: ФПИ/ББО – „Финансови пазари и инструменти“ за бакалаври, 3-ти курс, БА и „Борси и борсови операции“ за бакалаври, 4-ти курс, ЦИУН на БСУ 

VSE = Virtual Stock Exchange.(всъщност за вас не е по-избор, а просто друго няма J)

Борсова онлайн симулация. ‘Спечели на Ню-Йоркската фондова борса’.

Симулацията е активирана на 2014-09-16 и ще за върши за вас в 23.00 часа на последния петък преди изпитната дата.

Ръководство за регистрация и начин на работа са намира на www.basaga.org => Virtual Stock Exchange

Внимавайте да не попаднете в чужд клас. Моя е: game ID: marchev15 pass: 0reg0n (при това‘0’ означава ‘нула’, а не ‘о-о-о’ J)

 

За НЛО-та, неуспели да си вземат изпита:

BSE =  Сваляне на данни (динамични редовеза прогнозиране и моделиране) от сайта на Българска фондова борса и работа с Графичния оператор на борсата

(като добавка към останалoтo) J

 

През следващия семестър ще изучаваме дисциплината „Делови игри”. Ще разиграем „Peanut Butter Game”. Условието сенамира на www.basaga.org => www.basaga.org/basaga_files/peanut/index.htm">Фъстъченото масло .Разбира се ще има встъпителна лекция, инструктаж и регистрация на екипите.

От сега предупреждавам: Ще работим както обикновено: 30часа на ден, 10 дни в седмицата, 400 дни в годината J, независимо какво пише/или не пише в разписанието.

 

ОЧАКВАЙТЕ ИГРАТА! ЧЕТЕТЕ ВЕСТНИКЪТ!

 

Очаквайте „Книжков ден по МПУ за зубри и нормални“.

 

Само за ценители:

Участвайте в разработката и тестването на новата, грандиозна, с общо-вселенски обхват игра:

THE GREAT GAME OF TRANSHUMANISM

Очаквайте специален брой (след „книжков ден”) на ВЕСТНИКЪТ на тема „С един куршум – много зайци”.

(Тюторство, Junior Achivement, Sofia Game Jam, Future Shocked, Friday Night Seminar, Game4Fame, Data Science Society, Singularity University, VSIM, и т. н.)

 

ИГРАТА НИКОГА НЕ СПИРА! JJJ

 

BSU-mail Toni

 

 

За КИА Пловдив МПУ слаби оц. На вниманието на магистрите от Пловдив.
Съдейки по всичко, болшинството от вас са се затруднили със самостоятелното задание по прогнозиране с екстраполационни методи. Вчера беше срокът, но получих твърде малко резултати.

Предлагам на всички едно по-просто задание за самостоятелна работа. Всъщност, то представлява подготовка за теста на 1.06.14.
Необходимо е да прочете учебната програма на курса МПУ; да си изберете тема; и да подберете 20 - 25 смилово адекватни линка.

Всички мои студенти, по всички дисциплини изпълняват това задание, наречено 'Оползотворяване на съществуващите учебни материали'. В Пловдив забравих да ви го дам. 

Моля, следвайте следната последователност:
1. Идете на социалнта мрежа на специалност "Бизнес администрация' в УНСС: http://ua.basaga.org/
2. Отворете раздел СЪОБЩЕНИЯ
3. Отворете СЪОБЩЕНИЯ ЗА III КУРС
4. Идете на заглавие СЕМЕСТРИАЛНО ЗАДАНИЕ ПО ДЕЛОВИ ИГРИ
5. Прочетете мотивационната част.
6. Кликнете на ред А1, линк: 1. Оползотворяване на съществуващи образователни ресурси(индивидуално задание). 
7. Прочетете инструкцията за заданието.
8. Регистрирайте се в таблицата на заданията (както е описано там). Не забравяйте да поставяте 'P' пред факултетния си номер, за да ви разпознавам от останалите студенти.
9. Избирайте теми само по МПУ.
10. Изпълнете това задание до 31.05.14, за да мога да дойда в Пловдив на 1.06. с готови оценки и да остане (след теста) само вписването на крайните оценки в главната книга, протокола и книжките.

За повече вдъхновение и мотивация за работа, копирам няколко реплики от постоянния диалог със студентите по повод на този проект:
'Само за последните 10 часа линковете нарастнаха с 800. Вече са над 4900! Не ми се иска да спирам ентусиазма на всички зубри, нормални и ново-включени НЛО-та.'
'Вече надхвърлиха 5000. Покрита е цялата учебна програма по ФПИ, ДИУ, почти целия конспект за държавен изпит, + частично - учебните програми по няколко други дисциплини. И процесът продължава!'

'Всъщност в момента правим голяма крачка напред в изграждането на онлайн, общо-достъпно, безплатно учебно пособие за цялата БА. Не че няма нужда от значително редактиране, но ако не бяхте ВИЕ (студентите), ние (екипа ни от преподаватели) не бихме могли да го извършим.'

 

 

 

При изпращане на линковете: Чети инструкцията първо! После я спазвай! 

Ivaylo Petrov и всички останали. Копирай, не изписвай! <индекс> трябва да е текстова константа, а не число. Чети инструкцията за попълване на формата. Така ще отвориш работа на редактиращите тютори.

Анотацията: ключеви фрази, разделени с ; Първата от тях - вида на линка.


·         file:///C:/DOCUME~1/1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg

Ivaylo Petrov ?

Angel Marchev Sr. Грешката е по-скоро моя, но я поправих. Поправката ще създаде лек хаос. Дано 'Мрън-Мрън" не ме надуши. 

 Сложих едно "b" (от "баклавари") като първи символ на полето <индекс>, за да си личи че е текстово поле. За в бъдеще използвайте поправените индекси. Досега въведените линкове ги оставете така. Аз ще ги поправя в базата данни. За другите потоци ще корегирам <индекс>.


 

 

 

 

Откъде трябва да четем за теста по МПУ?

Angel Marchev Sr. Добър въпрос, но забравих адреса. Ще питам Junior. Би трябвало да е висял на таблото по време на лекциите. 

 Почвам да слагам, каквото се сетя: 1) базата с линкове, която в момента попълвате. Не е още идеална, но "расте, не старее".  По идея трябва да стане учебно пособие за държавния ви изпит през юли. С ценната помощ на тюторите разбира се. 

 2) http://basaga.org/wiki
- Уики Бизнес Администрация е универсален учебен ресурс за всички, заинтересувани от темите, които се включват в широкия смисъл на Бизнес управлението. Зубри от различни поколения имат значителен принос в това.

Администрация и управление

Ако искате може да създадете PDF книга от няколко статии подбрани и подредени по ваше желание.

BASAGA.ORG

 3) Интерактивен сайт, започнат от зубъра Христо (сега дипломант и виден столичен консултант)  Продължава да се попълва и развива, но вече е изпробван - пълни НЛО-та вече две години си вземат тестовете ("криво-ляво", но "все пак"), учейки по него. Остава да си спомня адреса, някъде из dropbox. 

 4) CD с учебни материали, което раздавахме преди години. Също изпробвано и работи. Някъде е. 

 5) Пълен списък на учебни материали по МПУ с точни адреси. Един мой много готин преподавател казваше: "Това го оставям на любознателния студент". 

 6) Автоматизиран сайт по МПУ, разработен от Junior и Иво. Май е/ще е готов в "12 без 5".

 7) Електронен учебник по МПУ, написан от мен и Junior. Събира всичко по-горе + още много по-вече. Засега е в насипно състояние. Като свършим часовете и минат книжковите дни ще остане повече време да го подредим в удобен за използване вид. Май ще стопли само НЛО-та. 

 8) Забравих най-важното: всичко от лекциите и упражненията. "Намерете си записки от зубър". Стар студентски хумор: "Тя ме покани да учим от нейните записки и от дума на дума - забременя"; "А-а-а- и ти ли се ожени заради записки!" 

 9) Ако не се сетя за адресите, ще качим учебни материали. След някой час. Искам първо да се консултирам с Junior. Засега имате забавление - търсете адекватни линкове. Все едно това си е подготовка за теста.

 10) ua.basaga.org => файлове => 4-ти курс => разни материали по МПУ за download.

 11) И целия ИНТЕРНЕТ е ваш! Google най-добрия приятел на студента! "Който търси - намира" (от Матея Светото евангелие). Специален бонус (точки) на този, който изрови нещо интересно и полезно за учебния процес. 

Браво Aidjan Ahmed! Като има умни студенти, няма нужда от преподаватели. https://www.dropbox.com/sh/tcf4rt5miueqrfv/vt49d-v-en

 

file:///C:/DOCUME~1/1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png

 

mpu-zad

Shared with Dropbox

DROPBOX.COM

Някой може ли да даде линк към учебника по малък и среден бизнес?


Ivaylo Petrov user i pass ?

Denitsa Dobrevahttp://194.141.32.15/DWWebClient/(X(1)S(xwup0gjvsc0auermkgoekp55))/ViewerWindow.ashx?WebpartKey=Viewer_Viewer_15570&v=1229

DocuWare Web Client

194.141.32.15

Denitsa Dobreva s copy paste

Denitsa Dobreva http://www.unwe.bg/.../%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0...

 

file:///C:/DOCUME~1/1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg

 

УНСС :: Библиотека на УНСС

Библиотека на УНСС

UNWE.BGMilena Piryankova
Не можах да кача файла, но ако на някой му е интересно:

Options, Futures, and Other Derivatives - Eight Edition - John C. Hull
http://workofark.com/pdf/options.pdf

Angel Marchev Sr. Прати/донеси ни го. Ще го включим в Голямата Електронна Пиратска Библиотека. Jolly Roger Singing 'A Pirate Life for Me'

Разработи/адаптирай към български условия казус за преговори тип 'Harvard'.


 Задание за "побългаряване" на преговорна симулация


 Файлът, който получавате съдържа условието, обясненията и допълнителните материали за провеждането на една игра от комплекта симулации на преговори между заинтересовани страни на Харвардския университет.


 Типично файлът съдържа (не са задължително подредени):


 1) Общо описание и на играта


 2) Методически указания (включително график) за провеждане на играта


 3) Теоритически бележки за водене на преговори


 4) Конкретно описание на игровата ситуация


 5) Описание, роли и официални позиции на участващите в преговорите страни


 6) Скала/система за оценяване на постигнатоито от различните страни в играта


 7) Конфиденциална информация за всяка от страните, съдържаща подробно описание на скритите и явните им цели в играта.


 Вашата задача е да разработите игра, същата или подобна игрова ситуация, но за български условия, с български участници и с типична за България тематика. Вашата задача НЕ Е превод. Но може да взаимствате методиката на разиграване и други идеи от оригиналната игра. Вашият житейски и професионален опит би бил доста полезен при намирането на аналогии между ситуацията от оригиналната игра и реални (или реалистични) ситуации от България. Насърчава се използването на всякакви реални факти от българската действителност, имена на обществени лица и организации, материали от българските медии и т.н.


 При предаване на заданието силно се препоръчва да сте изготвили всички посочени по-горе точки, свързани с разрабоитената от вас игра. Бонифицират се:


 * оригиналноста и реалистичност на ситуацията


 * включване на повече преговарящи страни в ситуацията


 * изработване на разумна и обективна система за оценяване на постигнатото от страните* допълнително онагледяване с видео-, презентационни-, онлайн- и други материали.


 * След като изберете задание и изясните всичко необходимо за него, се запишете в съответната колона на таблицата със заданията.


 * След това си впишете името в колоната срещу избраната тема. Не може да пишете по заета тема. Може да сменяте избрана от вас тема, като махнете името си от заетата от вас и напишете името си срещу новата тема.


 * Готовите задания изпращайте на angel_marchev@yahoo.co.uk . В заглавието на мейла напишете: <фак. номер> <име> <тема>.


  

 
Read full article

Отговори (0)
  • Няма отговори за тази дискусия
Вашият отговор