Съобщения
Четвъртък, 29 Септември 2016 08:40

Важни съобщения за студентите по "Основи на управлението - I част" Featured

Written by 
Rate this item
(2 votes)

График на лекциите и упражненията:

Вижте точките до момента: Поток 224...   Поток 225...   Поток 226...

 

ВАЖНО! Извънредни и последни  възможности за решаване на тест 1 ( първата част от лекционния материал), за тези, които не са го решавали:

Вторник, 22.11.2016, 12:30, зала 2061

Петък, 25.11.2016, 10:45, зала 5039

 

Учебни материали:

Неизбежния преход от схоластицизъм към игровизация

Еволюция на управленската мисъл

Обща теория на системите

Кибернетика

Обща теория на ситемите и кибернетика (HTML)

УикиБА

База данни с образователни линкове

 

Какво е минало до момента:

Лекция 1 (19.09 - 25.09.2016)

Начало на учебната година и последни дни от лятото

 Лекция 2 (26.09 - 02.10.2016)

Встъпителна лекция и еволюция на управленската мисъл до края на 19 век (лектор гл. ас. д-р Ангел Марчев)

Предаване на резултатите от Куеста - на 05.10.2016, Сряда, от 13:30 до 14:30, зала 1048, само по един човек от екип. (Дори да нямате занятия тогава, просто един от екипа трябва да мине за 5 минути и готово.)

 Лекция 3 (03.10 - 09.10.2016)

Лекция по школи на управленската мисъл - част 1 (лектор гл. ас. д-р Лилия Станкова)

 Лекция 4 (10.10 - 16.10.2016)

Лекция по школи на управленската мисъл - част 2 (лектор гл. ас. д-р Лилия Станкова)

 Лекция 5 (17.10 - 23.10.2016)

Управленска игра "Запаси" и въведение в понятията на теория на системите (лектори: доц. д-р Ангел Марчев, гл. ас. д-р Ангел Марчев)

Всичко за играта "запаси" може да видите тук: http://basbasaga.org

 Лекция 6 (24.10 - 30.10.2016)

Tеория на системите и психологически тест (лектори: доц. д-р Ангел Марчев, гл. ас. д-р Ангел Марчев)

 Лекция 7 (31.10 - 06.11.2016)

Кибернетика и "Любимо" четиво (лектори: доц. д-р Ангел Марчев, гл. ас. д-р Ангел Марчев)

 Лекция 8 (07.11 - 13.11.2016)

Мултимедийна приказки за кибернетика (лектор: доц. д-р Ангел Марчев)

Тест1

Дата: 18 Ноември 2016

Зала: 5039

Материал: Лекции 2 - 8 (виж по-горе)

Провеждане на теста: тестът е електронен с 40 затворени въпроса (включващи по 5 възможни отговора и един изцяло пълен и верен), генериран за всеки индивидуално. Веднъж попълнен отговор на теста не може да се променя и може да решавате теста в произволна последователност. Когато попълните отговори на всеки въпрос или когато изтекат 60 минути, тестът ви приключва и получавате крайния си резултат. Повиквате квестор за да ви отчете резултата. 

График за теста: 

(Забележка: идвайте поне 15тина минути предварително, тъй като има възможност да започенете работа по теста, веднага когато има свободно място на компютър)

група 2223: 14:30, зала 5026

група 2224: 16:30, зала 5039

група 2225: 15:30, зала 5039

група 2226: 15:30, зала 5026

група 2227: 16:30, зала 5039

група 2228: 16:30, зала 5026

група 2229: 17:30, зала 5039

група 2230: 17:30, зала 5026

група 2231: 10:30, зала 5039

група 2232: 11:30, зала 5039

група 2233: 12:30, зала 5039

група 2234: 13:30, зала 5039

група 2235: 14:30, зала 5039

 

Статистика на точки от лекциите до момента (18.11.2016):

Данни от Куест: Финиширали 85 души, в 15 екипа (останалите затънали по трасето). Минимален брой точки:5, максимален:11. 

Данни за делова игра Запаси: Участвали 95 души, 25 екипа. Минимслен брой точки 5, максимслен: 9.

Данни за тест: Явили се 301. Минимален бр. точки 3, максимален 31 т. Рекордьори: 31 т. Яница Новакова, 29 т. Надежда Чебан, 28 т. Аника крънчева.

Общо до момента 318 студента с повече от 0 т. Минимален брой т. 3, максимален 50 т. Рекордьори: 50 т. Яница Новакова, 48 т. Надежда Некит, 44 т. Виктория Шопова

Лекция 9 - 13

Лекции по Основи на управлението (лектор: доц. д-р Надя Миронова)

 

Лекция 14

Тест върху лекционния материал

 

 Какво правим тази седмица: 

Лекция 15

Церемония Книжков ден за освобождаване от изпит

Оценки поток 224...      Оценки поток 225...          Оценки поток 226...

 

  Какво предстои: 

Изпит

Read 2159 times Last modified on Сряда, 21 Декември 2016 08:09