Съобщения
Петък, 11 Март 2016 18:34

Бизнес - изследователска задача (БИЗ) Featured

Written by 
Rate this item
(4 votes)

Бизнес - изследователска задача (БИЗ) по дисциплината "Методи за изследване в бизнеса"

 

Основни теоритически източници по дисциплината:

* на български език - УикиБА...

* на англисйки език - "Research methods for business" (Uma Sekaran)

* на български език - "Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни (Харалампиев, Марчев)

 

Вижте тук точките и забележките по заданието до момента...

Точките по дисциплината... 

Актуален ГРАФИК Консултации по дисциплината...

След предварителна уговорка могат да се провеждат и видеоконсултации на следния адрес:

https://hangouts.google.com/call/mwgt4cxsrrewlbpebodga5mazey

За кратки, бързи и ясни въпроси винаги може да питате онлайн:
https://www.facebook.com/angel.marchev

 

0. Предварителна подготовка

Малко подготвителни операции от 15.02.2019

0.1. Формиране на екипи.

Всеки екип се състои от пети или шест участника, екипите се самоорганизират. 

0.2. Изясняване на предмета на дейност на компаниите.

Всеки екип ще представлява мениджъри или консултанти на  хипотетични компании, пред които ще стои необходимо бизнес изследване. За сега, обаче, е най-важно да решите каква е дейността на компанията ви. Предметът и обектът на изследването ще бъдат изяснени в първи етап от БИЗ.

0.3. Регистриране в Google.Docs.

За целите на дисциплината всеки екип трябва да се регистрира в http://drive.google.com/ . В така регистрирания Google Drive, правите папка с име със следния формат: "ekip01ba16"* и след това споделяте паката (с право за редактиране) на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

*За дистанционни студенти форматът е "biz-<fak nom1>_<fak_nom2>_<fak_nom3> ..." и т.н.

Първият документ в папката, който създавате е текстов файл - заглавна страница със списъка на екипа. Като него може да го редактирате. Точки получават тези, които са в списъка към момента на изтичането на крайния срок за предаване на поредния БИЗ.

0.4. Предложение за тема на изследването.

В дискусия на 15.02 обсъждаме предложенията на всички екипи за тема на изследването. Не случайно организираме дискусия (макар и малко хаотична), тъй като процеса на публично предлагане на идеи в дсикусионна среда подпомага креативното И конструктивното мислене. В хода на дискуцията екипите избират:

*каква е компанията, за която се прави изследването;

*генерална област на изследването;

*конкретна тема на изследването. 

 


В отговор на основните бележки, които имам относно оформянето на изследователските доклади (които се предават накрая на семестъра) на вашите колеги от миналите години, ви предлагам някои съвети за оформяне на бизнес или научен текст:

 * Заглавната страница се оформя както следва: заглавие – видът и тема на документа; надзаглавни данни – организация, отдел; подзаглавни данни – автори, екип, град, година

 * Съдържание: веднага след заглавната страница; номерация на разделите и подзаглавията точно както са в текста; с номера на страниците, отговарящи на реалното разпределение на текста

 * Увод: цел, задачи, тематичен обхват на текста, резюме (накратко за какво става дума).

 * Оформянето на основния текст е разбира се най-важната задача. Трябва да присъства разнообразяване на текста като подзаглавия, подточки, номерирано изброяване и пр. Задължително е номерирането на страниците. Когато използвате чужда мисъл (от друга книга, текст или документ), задължително цитирате оригиналния източник библиографски под черта или в квадратни скоби. Фигури, таблици, формули се озаглавяват (отгоре) и номерират.

 * Заключение: как са изпълнени задачите, поставени в увода. Би трябвало читателя да прочете увода и заключението и да разбере на кратко за какво става въпрос и какво е постигнато в текста.

 * Други възможни части на текста: индекс на ключови думи или автори; речник терминологичен или на абривиетурите в текста или на чуждиците в текста; използвани информационни източници – номерирани и библиографски описани; приложения - големи фигури или таблици, които биха разкъсали логически основния текст, НО може и всякакви интересни материали, които са близо по темата.

Правила за цитиране : 

http://www.unwe.bg/Uploads/Alternatives/alternativi_6ddec_Chitateli_Alternativi_2016.pdf

Друг полезен линк : http://www.mic.ul.ie/academicdepts/english/Documents/Cite%20It%20Right.pdf

Полезен линк по темата е: http://www.aresearchguide.com/


  

Предварителен календар (следете ГРАФИК за промени, междинните срокове не важат за дистанционни студенти):

Краен срок за предаване на БИЗ-1: 28.02, 18:00, Google Drive

Краен срок за предаване на БИЗ-2: 21.03, 18:00, Google Drive

Междинни презентации: 22.03, 8:00 - 12:00, П037, по обявен график

Инструктаж за БИЗ-3: 22.03, 14:00 - 17:00, П037 

Краен срок за предаване на БИЗ-3: 11.04, 18:00, Google Drive

Инструктаж за БИЗ-4: 12.04, 9:00, П037 

Краен срок за предаване на БИЗ-4: 09.05, 18:00, Google Drive

Финални Презентации: 10.05, 8:00 - 12:00, П037, по обявен график

Краен срок за предаване на Финален отчет: 10.05, 18:00, Google Drive

 

 


 

 

1. Бизнес - изследователска задача 1 (БИЗ-1): "Изясняване на ситуацията и дефиниране на изследователската област"

На този етап е време да се опише изследователския "сюжет". Така не само ще се постави необходимата основа за предстоящите изследвания, но и ще бъде подпомогнато вникването в проблемната област.

В допълнение екипите ще започнат работа върху презентациите, които ще бъдат представени пред специално свикана комисия след около един месец. Презентациите за сега могат да бъдат разработвани като Presentation в среда Google. Docs  за да могат да  бъдат внасяни необходими корекции в реално време (а от там винаги могат да бъдат даунлоуднати и редактирани с Powerpoint). Най-вероятно ще е удобно допълнително всеки член от екипа да си направи регистрация в Google.docs (ако все още няма) и така ще можете всички непрекъснато да колаборирате върху вашия проект без да е необходимо да се срещате лично (всъщност по тази дисциплина няма да приемам никакви оправдания за закъснение - вече всички сте онлайн).

Паралелно с презентацията ще работите върху изследователски отчет, следващ поредността на изпълнението на всички етапи от изследването. Той  представлява съвкупност от 4-те БИЗ-а, но оформени по подходящ начин. Може да го разработвате и сглобявате паралелно със останалите неща като накрая на семестъра ще бъде оценен отделно от БИЗ-овете.

В изследователския отчет се съдържа подробната аргументация по всяка точка (и подточка) от БИЗ, докато в презентацията е само абстрактът от най-важното за кратко отчитане пред комисията (не изпадайте в излишни детайли, а се концентрирайте върху най-важното) Презентациите ще бъдат две - междинна и финална. 

За всеки БИЗ (презентация+отчет) ще има краен срок за изпълнение. (Срокът за изпълнение на БИЗ1 е до 18:00 на 28.02.2019. Тези, които предадат на време, ще получат точки; тези от тях които са се справили по-качествено, показвайки системност, оригинални идеи и способности за обобщаване на информация, ще получат допълнително точки).

 

Задачата за БИЗ1 е във вашата презентация и изследователски отчет да се съдържат (презентацията трябва да маркира всичко съществено в няколко слайда):

1.1.  СЮЖЕТ: Пълно описание на организацията и моментната ситуация, в която се намира.

Сюжетът включва възможно най-пълно описание на организацията (виж по-долу) и вникване в конкретната ситуация (като за улеснение може да допуснем, че организацията оперира в момента в България). И за двете неща е необходимо обосноваване, което виe ще подготвите във вече оформящия се отчет. Вие поемате роля на мениджмънта на организацията и/или на консултанти, наети от мениджмънта за провждане на предстоящото проучване. 

Възможни (но неизчепателни) характеристики на бизнес организация, които да използвате:

  • Вид на организацията съгласно юридическата й регистрация
  • Икономически живот на организацията от регистрацията й в България (в брой години)
  • Наличие на чуждестранно участие
  • Приблизителна стойност на балансово число
  • Големината на организация (според класификатора за микро-,малък, среден и голям бизнес), включително брой служители и брой лица с ръководни функции
  • Ниво на дейност на организацията (международно, регионално, местно и прочие)
  • Брой на клонове/филиали/офиси в цялата страна
  • Сферата на дейност на организацията (Производство, Търговия, Селско стопанство, Услуги, Консултанска дейност, Финанси, Високи технологии, Други)
  • Етап от жизнения цикъл, в който се намира.
  • други

При избор и описание на сюжета, са възможни три варианта:

- да опишете изцяло реален съществуващ казус (конкретна организация в реалната й ситуация)

ИЛИ

- да опишете реален казус с добавки, измислени от вас (както преценявате, че е по-удобно, по-предизвикателно или по-ясно)

ИЛИ

- изцяло измислен от вас казус (но трябва да е реалистичен).

1.2. Описание на областта и насоката на изследването (етап 1 на графиката).

На този етап трябва да се изясни изследователската насока, като се опише възможно най-ясно, това, което знаете за предстоящото ви изследване към момента (ясно е, че предстоят много неща да ви се изяснят):

* Какво? Какво ще е изследването? Какво ще изследвате? Какво се очаква да се постигне? (да се изясни и обоснове същността на изследването).

* Защо? Защо е (най-) необходимо точно такова изследване към момента? Може да подкрепите аргументите си със статистически данни за икономиката и бизнес климата и/или анализи на експерти и/или нормативни документи (само не забравяйте, че се занимаваме с наука и бизнес, които са противоположни концепции съответно на журналистика и мрънкане).

1.3. Предварително проучване на практиката (етап 2 на графиката).

На този етап трябва да покажете истински примери от световната и наша бизнес практика, които са имали подобни проблемни ситуации и как са се справили (т.е. задачата е да се проучи и използва чуждия опит). Може да се посочат примерни изследвания. Може да се посочат примери и от класическите публикации по управление, а и от публикациите и речите на управленските гуру.

Полезни линкове по темата, в които има разнообразна информация:

http://www.slideshare.net/?ss 

http://www.innosupport.net/index.php?id=2387&L=3

http://www.flgr.bg/bg/innovations/?subact=show_cats


2. Бизнес - изследователска задача 2 (БИЗ-2): "Цели, задачи, основни понятия и хипотези на изследването"

След първоначалната ориентация от БИЗ-1, е време да започне същинската изследователска работа. Като сега е ред на конкртеното изясняване на проблемната област и съществените й аспекти. БИЗ-1 представляваше изясняване на бизнес проблема, БИЗ-2 представлява изясняване на проблема от гледна точка на изследването.

!!!!! Припомням, че в процеса на работа от тук нататък, може да променяте вече представени части на БИЗ и презентацията. Както ще видите от заданието по-долу, някои от екипите има съществена част от БИЗ-2 вече написана (без да знаят). Същевременно припомням, че не измерваме резултата в брой страници или в брой гигабайти - не ме радвате като видя всичките ви курсови работи от първи курс до сега копирани наведнъж в заданието.!!!!!!

Както и до сега всички най-важни моменти от БИЗ трябва се намират и в презентацията, която паралено разработвате. Не забравяйте, че  скоро след като изтече срокът за предаване на БИЗ-2, ще представяте презентацията си пред специално свикана комисия. В този смисъл се очаква, че към края на срока за БИЗ-2 презентацията ви е изцяло готова за показване.

(Срокът за изпълнение на БИЗ-2 е до 18:00, 21.03.2019, docs.google.com. Тези, които предадат на време, ще получат точки; тези от тях които са се справили по-качествено, показвайки системност, способности за обобщаване на информация и целенасоченост, ще получат допълнителноо точки. Не закъснявайте, за да няма недоволни после !!).


 

2.1.  Постановка на изследването (етап 3 на графиката).

Тази част на изследването, макар и кратка, е от осноовополагащ характер. Лошото й формулиране може да доведе до подвеждане на цялото изследване в грешна насока или по грешен път, което от своя страна би довело до необходимост от преработка на цялата работа в по-късен етап.

Преминаване от обща област на изследването към изяснен изседователски въпрос. Важно е въпросът да е много точно дефиниран - от една страна да е достатъчно конкретен за да бъде възможно провеждане на изследване, от друга да не се търси решение просто на симптом за проблем, а на основен (в рамките на сюжета) проблем. Например: "спад в производителността" не е достатъчно ясен проблем, а по-скоро симптом (следствие) за друг проблем като "технологично износване на активите", който от своя страна може да е просто симптом (следствие) за още по-дълбок проблем като "необходимост от инвестиране в нова технология". Вашата задача е да идентифицирате (след известен размисъл и/или брейнсторминг, естествено) кой е този основен проблем от избраната от вас обща област на изследването, който лежи в основата на създалата се ситуация. Съответно да формулирате изследователския въпрос, отговорът на който трябва да изясни част или изцяло проблема. Например: "Инвестирането в избрана нова технология би ли довело до подобряване на производителността?".

Полезен линк : http://www.innosupport.net/index.php?id=75&no_cache=1&L=3

Най-лесно е да се дефинира проблем от гледна точка на разлика между желано (идеално) състояние и настоящо състояние. Така при дефинирането на изследователския проблем може да подходите като изясните желаното състояние (възможно най-ясно: конкретни стойности на конкретни измерители) и да го съпоставите с настоящото състояние.

Освен описание на съществуващия проблем, във вашия изследователски отчет трябва да има малко аргументация/описание на вашите разсъждения относно защо точно това е основния проблем в ситуацията и как сте стигнали до поставения въпрос.

След като сте изяснили съществуващия проблем и формулирате изследователския въпрос, може да се пристъпи към очертаване на необходимото изследване. Не забравяйте, че с изследването не решавате очертания от вас основен проблем, а набирате информация за проблема и/или направо търсите възможни подходи за решаване (т.е. отговаряте на поставения въпрос):

* Цел на изследването - трябва да може да се дефинира в рамките на едно изречение, Например: "Целта на изследването е да се изясни нуждата от нова технология и при необходимост да се избере най-подходящата за настоящите условия на предприятието."

* Задачи на изследването са списък от (4-5) конкретизирани последователни стъпки на изследването, решаващи поставената цел. Те са така структурирани, че ако всичките се изпълнят, се изпълнява и целта на изследването. Всяка задача се описва с по-едно изречение. В дадения пример задачи могат да бъдат:"1. Да се открият необходимите данни за инвестиране в нова технология; 2. Да се формулират критерии за избор на нова технология; 3. Да се оценят всички потенциални възможни технологии (включително и настоящата) по изяснените критерии; 4. Да се съпоставят получените резултати; 5. Да се направят изводи за целесъобразността на подмяна на технология с новата."

* Методически обхват на изследването - посочват се методите, които ще бъдат използвани за решаване на всяка задача. Трябва ясно да помислите, по-какъв начин е най-добре да се подходи за отделните задачи. Как си представяте решаването им по най-икономичен и същевременно информативен от изследователска гледна точка начин.

* Съществуващи реални ограничения при използване на методите и/или при решаване на отделните задачи. Винаги е добре да се помисли за възможните трудности от всякакъв характер (данни, срокове, методика), свързани с изследването. Най-често идентифицираните трудности резултират в дефиниране на ограничения на изследването, които обаче трябва да се изтъкнат още в неговото начало. Така в последващите етапи за да се заобикалят ограничението може да се подходи, чрез издигане на опростяващи допускания или чрез модификация на метод.

2.2. Теоретическа обосновка (етап 4 на графиката).

За тази част на заданието ще се наложи да отделите съществен ресурс от време. Теоретическата обосновка има задачата да изясни каква е концепцтуалната основа на различните апекти от изследването, което предстои да бъде проведено. Какво твърди общоприетата теория за изследваните величини, какви се взаимодействията между тях, каква е терминологията. В рамките на този раздел трябва да се направи кратък обзор на наличната научна и научно-популярна литература и предишни проведени изследвания,  свързани с изследваната област и конкретно с поставените задачи.

Всяка теоретична обосновка е добре да бъде структурирана в обособени подраздели, всеки от който логически следва и произхожда от предходния на принципа "от общо към конкретно":

* В началото на теоретичната обосновка обикновено се описват най-общите постановки и същността на изследването. За основните понятия се уточняват формулировките и дефинициите им. Величините във всяка една област, които подлежат на изследване и дефиниране, биват фактори, параметри и променливи. Може да изведете речник с основните понятия, така всеки незапознат с темата ще може бързо да се ориентира.

* Провежда се системен анализ на изследвания проблем. Така се получава система от величини. Величините в всяка една област, които подлежат на изследване и дефиниране, биват фактори, параметри и променливи. Примерната схема по-долу показва в най-прост вид видовете величини, но най-вероятно във вашия случай системата ще се получи доста по-сложна. Схемата ще ви помогне много за основната логика и ще ви насочи как да опишете връзките. Всяка една връзка трябва да бъде аргументирана. Не се впускайте да съчинявате преди схемата ви да е готова!!!  

 

 

 Трябва конкретно и ясно да си изясните, кое във вашето изследване е :

●Факторите – това са  са въздействия от околната среда, неподлежащи на контрол от изследователя. Примерен фактор е държавната политика спрямо отрасъла, в който оперира вашата компания) . (1. на схемата)

●Параметрите  - те могат да се представят като допускания издигани от изследователя, като при промени в техните стойности се изменят възможните резултати. (2. на схемата). Примерен параметър може да бъде маркетинговата стратегия на компанията.

●Променливите -   най-важните величини в едно изследване. Те се изменят/зависят/следват от промените във факторите, параметрите и/или други променливи. Биват междинни променливи (3. и 4. на схемата) и Изходни (или резултативни) променливи (5. на схемата). 

Пример, обвързващ  тези 3 величини е :  Конкуренцията(фактор) в отрасъла е нещо, което няма как да предвидите и не зависи от вашата компания, но вашият бизнес може сериозно да бъде повлиян и изтласкан на дъното. В резултат на това вие променяте маркетинговата си стратегия(параметър) и я проектирате така, че клиентите да се мотивират да избират новия ви продукт, вследствие от това, че рекламните кампании, които сте провели са създали емоционална обвързаност(междинна променлива) между потребителите и компанията ви. Резултат – повишени продажби на новия продукт ( резултативна променлива).

- подходяща хипотеза е : Продажбите на новият продукт ще се увеличи, ако се наблегне на емоционалната връзка между компанията и потребителя.

 

* По-нататък се изясняват по-конкретни аспекти на изследваните величини, свързани с настоящото изследване. Характеристиките им, които са съществени и важни за изследването и т.н. Изясняват се посоката и силата на връзките между тях.

* Към края е изяснен конретният проблем, описан в детайли и чрез схематично описни взаимодействия.

* След като приключите работа по теоретическата обосновка, би трябвало да има вече списък от използвани информационни източници (който, разбира се се слага винаги накрая на цялото изследване, преди приложенията). Считайте за задължително цитирането в текста, тъй като липсата на цитиране показва липса на познания на теорията.

2.3. Издигане на работни хипотези (етап 5 на графиката).

Като резултат от теоритическата обосновка и преди да се стигне до изграждане на същинското изследване се издигат работни хипотези. В рамките на всяко изседване работните хипотези могат да бъдат с различен брой - от 3-4 до 12-15. За изясняването на всяка хипотеза по-късно ще бъде насочен специален раздел в изследването. В някои случаи проверката на хипотеза изисква задаването на относително прост въпрос на множество респонденти (т.е. проверката е проста), докато в други случаи преди да е възможна проверка, трябва да се извършат множество изследователски дейности. Ето защо не може да се каже колко трябва да са работните хипотези за дадено изследване.

Хипотезата е логически обвързана догадка относно връзката между две или повече величини в изследването (променливи, фактори, параметри), изказана в проверяема форма. В идеалния вариант хипотезата трябва да може да получи еднозначен прост отговор, който да я отхвърли или да я потвърди. Отхвърлянето или потвърждаването й трябва да носи достатъчна информация, за решаването (по един или друг начин) на даден въпрос.

При разработване на дадена хипотеза е добре да помислите доколко тя:

* може да бъде тествана (необходимо условие за да бъде проведено изследване)
* е опростена (т.е. спестява максимално необходимостта от набирани данни)
* има обхват (т.е. може да реши въпроси за много случаи свързани с изследваното явление)
* е плодотворна (т.е. може да решава въпроси и за други явления)
* е консервативна (т.е. е съгласувана с настоящите познания и факти).

Работните хипотези могат да се формулират, съобразявайки се с две основни категории:

* Лексикално те могат да се оформят като теърдение или от типа "Какво.... ако...". Например хипотезата: "Колкото по-нова е технологията, толкова по-висока ще е производителността" може да се оформи и така "Ако технология 'А' е по нова от технология 'В', то технология 'А' ще доведе до по-висока производителност".

* Насочеността на хипотезата означава до колко издигнатата хипотеза изказва посока на влияние. Възможностите са две:

- Директната хипотеза назовава ясна връзка и посока на промяна между изведените два (или повече) величнини на изследване. В директните хипотези се срещат думи  като "повече", "по-малко", "позитивна връзка", "негативна зависимост" и пр. Например: "Колкото по-нова е технологията, толкова по-висока ще е производителността".

- Индиректната хипотеза озказва (проверява за) наличие на връзка между величините в изследването. Например "Има връзка между новостта на технологията и производителността".

 

 


Read 16218 times Last modified on Четвъртък, 28 Февруари 2019 20:31