Съобщения
Понеделник, 23 Юни 2014 13:50

Експериментално помагало за Държавен изпит по Бизнес администрация Featured

Written by
Rate this item
(2 votes)

Експериментално помагало за Държавен изпит по Бизнес администрация. Версия: 2014-06-23

Много хубави неща могат да се кажат и за тези, които разработваха заданието "Оползотворяване на съществуващи образователни ресурси" (виж ua.basaga.org => Съобщения => III курс => Семестриално задание по делови игри), т.е. почти всички мои студенти през този семестър. Твърде много, за да се съберат в малко място. Но погледнато като цяло е извършено ГОЛЯМО ДОБРО ДЕЛО.

С активното съдействие на всички студент направихме голяма крачка напред в изграждането на само-организиращо се, изцяло онлайн, универсално, общо-достъпно, безплатно учебно пособие за цялото професионално направление 'Бизнес администрация'. Не че няма нужда от значително редактиране, но ако не бяхте ВИЕ (студентите), ние (екипа ни от преподаватели) не бихме могли да го извършим.

Създадохме база данни, съдържаща близо 7000 анотирани (на български и английски) линка по всички теми от конспекта за държавен изпит за специалност 'Бизнес администрация' и темите, застъпени в учебните програми по: 'Основи на управлението', 'Кибернетика и теория на системите', 'Моделиране и прогнозиране в управлението', 'Делови игри в управлението', 'Управленски игри и симулации', 'Финансови пазари и инструменти', 'Инвестиционни проекти с делови игри' и 'Портфейлни инвестиции с делови игри'. Добавяме нови линкове и дисциплини буквално всеки ден.

Ясно е, че проекта продължава: техническите грешки трябва да се отстранят, ублиранията - също, анотациите трябва да се прередактират, всички източници да се проверят за адекватност. За всеки трябва да се реши остава ли в учебното пособие, или отпада.

И разбира се, остава най-важния тест: оценка за полезността на това учебно пособие от тези, които тази година се подготвят за държавен изпит (4-ти курс). До догодина това пособие ще стане още по-добро.
БЛАГОДАРЯ МНОГО НА ВСИЧКИ !!!

Предлагам на всички, готвещи се за държавен изпит да бъдат първите тестери на новото пособие.

Не е нужно да редактирате, или променяте нещо засега.

Достатъчно е да ползвате линковете, свързани с конспекта за Държавен изпит (темите започват с код ДИ-и- <шифър и тема от Конспекта>; Например: ДИ-и- 01.1. Развитие на управленската мисъл от древността до наши дни).

Наличната база с линкове можете да намерите на адрес:

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EY79Q-v-ru6yx-ez4UtEWAiN_QauT5fG4W8r4p920eo/edit#gid=1278424441

Вашите оценки ще ни бъдат много полезни за подобряване на учебното помагало. Оценява се съответствието (адекватността) на съдържанието на линка с изучавания учебен материал (полезност за учебния процес), а също така точността и яснотата на резюмето.

Молбата ми е след като се запознаете с един линк, да изпратите оценка за него (обратна връзка) като попълните следната форма:

???..................................................................................................................

https://docs.google.com/forms/d/1emFJwqXXXcvCBdU0wKUYYpR5U2YoeY-mtcSFZ07l00M/viewform?usp=send_form

Копирайте (а не пищете) <фак. номер.>, <име> <тема>, за да са еднакви във всяко форма. Копирайте темите, заедно с водещия код. Това ще намали грешките и ще опрости по-нататъшната обработка. С това се попълва база данни с оценки на анотирани линкове, която подлежи на по-нататъшен анализ (на адрес:

???.....................................................................................................................

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TVGGz05JGYbjaISe7qsMrZkhAyRXrCV6t3-e8rNh9Qw/edit?usp=sharing).

 

 

Read 1293 times Last modified on Събота, 13 Декември 2014 14:50