Съобщения
Съобщения за III курс

Съобщения за III курс (2)

Събота, 05 Март 2011 09:53

Възстановете истината

Written by
Възстановете истината като издигате и поставяте на тест хипотези под формата на дихотомни въпроси (с възможни отговори ДА или НЕ. Когато мислите, че имате верен и изцяло пълен отговор, отразяващ…
Бизнес - изследователска задача (БИЗ) по дисциплината "Методи за изследване в бизнеса" Основни теоритически източници по дисциплината: * на български език - УикиБА... * на англисйки език - "Research methods…