Съобщения
Съобщения за III курс

Съобщения за III курс (3)

1) Семестриално задание: Заданието замества изпита и има две части: * първата представлява разработване на есе по избрана тема от Бизнес метриката (срок до 30.04.2017, 18:00): - прочетете инструкциите тук...…
Събота, 05 Март 2011 09:53

Възстановете истината

Written by
Възстановете истината като издигате и поставяте на тест хипотези под формата на дихотомни въпроси (с възможни отговори ДА или НЕ. Когато мислите, че имате верен и изцяло пълен отговор, отразяващ…
Бизнес - изследователска задача (БИЗ) по дисциплината "Методи за изследване в бизнеса" Основни теоритически източници по дисциплината: * на български език - УикиБА... * на англисйки език - "Research methods…