Съобщения
Съобщения за IV курс

Съобщения за IV курс (2)

Експериментално помагало за Държавен изпит по Бизнес администрация. Версия: 2014-06-23 Много хубави неща могат да се кажат и за тези, които разработваха заданието "Оползотворяване на съществуващи образователни ресурси" (виж ua.basaga.org…
НЕИЗБЕЖНИЯТ ПРЕХОД ОТ СХОЛАСТИЦИЗЪМ КЪМ ИГРОВИ ПОДХОД доц. д-р Ангел Марчев, гл. ас. д-р Ангел Марчев, мл. катедра „Управление”, УНСС Резюме: Схоластичният метод на преподаване е част от историята на…