Съобщения
Съобщения за магистри

Съобщения за магистри (1)

(Автори: Ангел Марчев 1.0, Ангел Марчев 2.0) Както знаете нашата ГОЛЯМА МИСИЯ е да променяме Светът, в който живеем със средствата на образованието. Затова учим, затова преподаваме, затова координираме дейността…