Съобщения
Ангел Марчев, мл.

Ангел Марчев, мл.

График на лекциите и упражненията:

Вижте точките до момента (обновават се редовно)...

 

Учебни материали:

Неизбежния преход от схоластицизъм към игровизация

Еволюция на управленската мисъл

Обща теория на системите

Кибернетика

Обща теория на ситемите и кибернетика (HTML)

УикиБА

База данни с образователни линкове

 

Какво е минало до момента:

Седмица 1 (02.10 - 08.10.2017)

Лекция, Сряда, зала 3075, 17:45: Встъпителна лекция и Цаца ама риба

Предаване на отчети за "Запаси" тук... Краен срок - 08.10.2017, 19:00, (Всичко за играта "запаси" може да видите тук...)

Резултатите от игра Запаси... (вкл. стратегиите и разходите на всички екипи)

 

Седмица 2 (09.10 - 15.10.2017)

Предаване на резултатите от Куеста - на 11.10.2017, Сряда, от 13:30 до 14:30, зала 1048, само по един човек от екип. (Дори да нямате занятия тогава, просто един от екипа трябва да мине за 5 минути и готово.)

Лекция, Сряда, зала 3075, 17:45: Отчети "Запаси", Психологически тест, Приказка за древния Вавилон (Всичко за заданието "Семантична мрежа" може да прочетете тук...)

 

Седмица 3 (16.10 - 22.10.2017)

Работа по Семантични мрежи - самостоятелно по екипи (Всичко за заданието "Семантична мрежа" може да прочетете тук...)

Лекция, Сряда, зала 3075, 17:45: Неизбежният преход от схоластицизъм към игровизация, История на управленската мисъл

 

Седмица 4 (23.10 - 29.10.2017)

Работа по Семантични мрежи - самостоятелно по екипи (Всичко за заданието "Семантична мрежа" може да прочетете тук...)

Лекция, Сряда, зала 3075, 17:45 Основни понятия на теория на системите

 

Седмица 5 (30.10 - 05.11.2017)

Предаване на Семантични мрежи - по обявен график...

Точки за семантичните мрежи по критерии вижте тук...

Лекция, Сряда, зала 3075, 17:45: За съжаление 01. ноември е неучебен ден и будителите не можем да си свършим работата

 

Седмица 6 (06.11 - 12.11.2017)

Лекция, Сряда, зала 3075, 17:45: Основни понятия на Кибернетика и "Любимо" четиво

 

 

Седмица 7 (13.11 - 19.11.2017)

Разпределение по екипи (в колонка екип Peanut)...

В деня на инструктажа ще се регистрират официално екипите, ако някой не присъства и не е включен в екип, тогава става със статус "Безработно НЛО търси работа като директор".

Лекция, Сряда, зала 3075, 17:15 (Уговорено с доц. Камен Петров): Инструктаж & начало на Делова игра "Фъстъчено Масло"

Делова игра "Фъстъчено Масло", 18 и 19 Ноември (събота и неделя) от 9:00 до 25:00 по цял ден (Повече за играта вижте тук...)

Задание: Мениджърски отчет за делова игра "Фъстъчено масло" (предаването е онлайн - прочетете инструкциите тук...), краен срок - 28.11.2017, 19:00

 

Седмица 8 (20.11 - 26.11.2017)

Лекция, Сряда, зала 3075, 17:45: Системен анализ

Задание: Мениджърски отчет за делова игра "Фъстъчено масло" (предаването е онлайн - прочетете инструкциите тук...), краен срок - 28.11.2017, 19:00

 

Седмица 9 (27.11 - 03.12.2017)

Предаване на мениджърските отчети от деловата игра "Фъстъчено масло" (предаването е онлайн - прочетете инструкциите тук...), краен срок - 28.11.2017, 19:00

Лекция, Сряда, зала 3075, 17:45: Представяне на мениджърските отчети от деловата игра "Фъстъчено масло" по обявен график

Тест по дисциплината: 02 Декември 2017, Зала: 5039, 5026

Материал: Лекции (виж по-горе) + Допълнителни теми

Провеждане на теста: тестът е електронен с 50 затворени въпроса (включващи по 5 възможни отговора и един изцяло пълен и верен), генериран за всеки индивидуално. Веднъж попълнен отговор на теста не може да се променя и може да решавате теста в произволна последователност. Когато попълните отговори на всеки въпрос или когато изтекат 60 минути, тестът ви приключва и получавате крайния си резултат. Повиквате квестор за да ви отчете резултата.

В залата се влиза индивидуално, при освобождаване на място пред компютър

График за теста:

(Забележка: идвайте поне 15тина минути предварително, тъй като има възможност да започенете работа по теста, веднага когато има свободно място на компютър)

фак. номер от 17120001 до 17120020, час: 08:00, зала 5026

фак. номер от 17120021 до 17120040, час: 08:00, зала 5039

фак. номер от 17120041 до 17120060, час: 08:45, зала 5026

фак. номер от 17120061 до 17120080, час: 09:30, зала 5026

фак. номер от 17120081 до 17120100, час: 10:15, зала 5026

фак. номер от 17120101 до 17120120, час: 11:00, зала 5026

фак. номер от 17120121 до 17120140, час: 11:30, зала 5026

фак. номер от 17120141 до 17120150 + всички останали или закъснели, час: 11:45, зала 5039

 

Седмица 10 (04.12 - 10.12.2017)

Лекция, Сряда, зала 3075, 17:45: Церемония Книжков ден за освобождаване от изпит

 

Какво правим тази седмица:

Някъде през Януари

Изпит

 

 

Какво предстои:

...

 

Понеделник, 26 Септември 2016 20:03

Important messages on "Principles of management"

Download the textbook: "MANAGEMENT" (Aldag, Stearns) here...
Some instructions on the textbook here...
Principles of management - Evolution of management thought...
Quantitative management, System theory & Cybernetics...
Normative reasoning decision approach...

 

NEW! Points so far... (will be updated until KNIJKOV DAY... )

IMPORTANT!!! Our classes' regular schedule:

(Don't forget that the schedule always changes)

Lectures:

Thursday

10:45 - 14:00 hall 2006

 

WHAT HAS PASSED:

Week 1 (02 Oct. - 08 Oct.): Stock Control Game... Information on marking in Principles of management. Introductory lecture for the course. Assignment - write a report on your game. Rules, Title page for the report and some example reports are available here...

You could see the results from "Stock Control" game here... (also very useful data for every team strategy for making your report)

Delivering the reports on Stock Control Game. DEADLINE FOR DELIVERY is 08 Oct., 19:00 (see the instructions for delivery)

Week 2 (9 - 15 Oct.):

You should deliver THE QUEST on 11 Oct. 2017 (never-mind that is says "1977" in the instructions) , hall 1048, from 13:30 to 14:30

Lecture: Stock control: Official scores from the game and Discussion, Awareness Test. Story about the ancient Babylon (Semantic network: For more information about the assignment check here ....)

Week 3 (16 - 22 Oct.):

Team work on Semantic networks (Semantic network: For more information about the assignment check here ....)

Lecture: History of management thought, Scientific management

 

Week 4 (23 - 29 Oct.):

Team work on Semantic networks (Semantic network: For more information about the assignment check here ....)

Lecture: Human relations in management (Psychological test on Maslow's Hierarchical needs...) , Management Functions

 

Week 5 (30 Oct. - 05 Nov.):

Team work on Semantic networks (Semantic network: For more information about the assignment check here ....)

Lecture: Quantitative approach in management, General Systems Theory, Decision making under risk

Assignment: Normative reasoning decision approach (Deadline for delivery: 07 Nov. 19:00). Check which code is assigned to you ... (in the column NRDA assignment). Read the assignment and submit your solution here: http://bit.ly/dec-rules

Deadline for Semantic networks: 04 November, 17:30, read the instructions for delivery here...

Points from the semantic networks...

 

Week 6 (06 Nov. - 12 Nov.):

07 Nov. 19:00: Deadline for delivery of assignment on Normative reasoning decision approach

Points for the assignment...

Lecture: Review of recent assignments. Organization of the coming weeks. Strategic management - Analysis of the environment. Computer management games.

Assignment: Extended SWOT Analysis...

 

 

Week 7 (13 - 19 Nov.):

14 Nov. 19:00: Deadline for delivery of assignment on Extended SWOT Analysis. Points for the assignment...

You could see the team appointment for the Peanut management game here...

On the day of the instructions, the teams would register officially. Anyone left without a team (due to missing registration or else) gets the status "Unemployed UFO seeking job as a director"

Lecture: Instructions & beginning of Business game Peanut Butter. (Read everything about the game here...)

Business game "Peanut butter", 18 - 19 Nov., starting from 9:00 to 25:00 (two full days)

Assignment: Managerial reports from Peanut business game (The delivery is online. Read the instructions here... ), deadline: 28.Nov.2017, 19:00

 

Week 8 (20 - 26 Nov.):

Lecture: Management Gurus, Time management (See the movie here...). Creative problem solving. Synectics.

Assignment: Managerial reports from Peanut business game (The delivery is online. Read the instructions here... ), deadline: 28.Nov.2017, 19:00

 

 

Week 9 (27 Nov. - 03 Dec.):

Delivery of the managerial reports from Peanut business game (The delivery is online. Read the instructions here... ), deadline: 28.Nov.2017, 19:00

Wednesday, 28 Oct., 17:45 - 20:00, Presentation of the managerial reports from Peanut business game

Lecture: Human resource management: Working in teams; Staffing

Assignment: Management Staffing. You could see the assignment here... Deadline for delivery of assignment: 05 Dec. 19:00. DUE TO TECHNICAL ISSUES THE DEADLINE IS EXTENDED TILL 07 DEC. 19:00

 

Week 10 (04 - 10 Dec.):

07 Dec. 19:00: Deadline for delivery of assignment on Management Staffing. DUE TO TECHNICAL ISSUES THE DEADLINE IS EXTENDED TILL 07 DEC. 19:00 You could see the assignment here...

Lecture: Test on Principles of management (with the following schedule):

10:45 - fac. numbers 17114001 through 17114060

11:30 - fac. numbers 17114061 through 17114120

12:15 - fac. numbers 17114121 through 17114180 and all the rest

The test covers lecture topics and some important themes covered in the assignments...

Assignment: QuickQuiz (secret assignment - there will be no teaching assistance) Deadline for QuickQuiz: 12 Dec. 19:00

 

Week 11 (11 - 17 Dec.):

12 Dec. 19:00: Deadline for QuickQuiz

...and there is one Final question for points here: Final Question (IT WORKS NOW) so... (deadline: 13.Dec.2017, 21:00)

... so now that you have done the final assignment on the course, please fill-in the Feedback form about Principles of management, so that we could improve it for the future students.

Results for Management Staffing assignment

13 Dec. 17:30, hall 3075: LAST chance to make the test (and have a final mark) before Knijkov day ceremony. Everyone without test should come. After that next chance will be at the end of January.

Lecture: Knijkov day ceremony

Assignment: Are you kidding?

 

WHAT IS GOING ON NOW:

Week 12 (18 - 24 Dec.):

Lecture: Merry Christmas

Assignment Have fun (for the Zubars and normals; STUDY hard for the UFOs)

 

WHAT IS AHEAD OF US:

Examination date (for UFOs to be well bathed in deep waters in the hope that some of them come clean):

Date: 20. January.2018

Time: 9:00

Location: Hall 2006

Study material: EVERYTHING

Points from assignments in the semester are valid. Points from tests are replaced by the examination points (in case of improvement).

If you haven’t done Semantic network and/or NRDA and/or SWOT and/or Staffing, you could do these assignments. Submit assignments until 15. January.2018, 9:00 AM.

...

Examination date "Second chance" (for UFOs of higher order to purify someone, if any):

Date: ??. February. 2018

Time: ??:??

Location: ????

Study material: EVERYTHING

Points from assignments in the semester are valid. Points from tests are replaced by the examination points (in the unlikely case of improvement).

If you haven’t done Semantic network and/or NRDA and/or SWOT and/or Staffing, you could do these assignments.

...

Examination date "Last chance" (for UFOs of even higher order to be terminally purged from the educational system):

Date: ?? somewhere between ??. June and ??. July. 2018

Time: ??:??

Location: ????

Study material: EVERYTHING

Points from assignments in the semester are valid. Points from tests are replaced by the examination points (in the very unlikely case of improvement).

If you haven’t done Semantic network and/or NRDA and/or SWOT and/or Staffing, you could do these assignments.

...

Examination date "Liquidate me" (for UFOs begging for help in front of 3 member committee):

Date: ?? somewhere between ??. February. 2019

Time: ??:??

Location: ????

Study material: EVERYTHING

Points from assignments and tests are nullified and not taken into account.

...

...AND LIFE GOES ON...

 

 

 

 

(Автори: Ангел Марчев 1.0, Ангел Марчев 2.0)

Както знаете нашата ГОЛЯМА МИСИЯ е да променяме Светът, в който живеем със средствата на образованието. Затова учим, затова преподаваме, затова координираме дейността си с хиляди такива като нас по света.

Нашата СРЕДНА МИСИЯ (която е малка част от много по-обхватен световен процес) е да се осигури цялостно преустройство на образователната система на основата на игровизация и активни методи за обучение. Затова учим/преподаваме дисциплини като 'Делови игри в управлението' и 'Управленски игри и симулации'. Затова игровизираме постоянно всички други учебни дисциплини и човешки дейности.

В настоящия период нашата непосредствена МАЛКА МИСИЯ (която е мъничка частица от много по-широко движение, включващо стотици университети и хиляди преподаватели) е да се осигури свободен достъп до качествени учебни материали за всеки, който желае, може да се формулира така:

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА:

•СВОБОДЕН ДОСТЪП до качествени учебни материали:

•за ВСЕКИ, който желае,

•от ВСЯКА точка на света,

•по ВСЯКО време на денонощието,

•по ВСИЧКИ мислими теми –

БЕЗПЛАТНО, БЕЗВЪЗМЕЗДНО, БЕЗУСЛОВНО!

 

В изпълнението на тази малка мисийка, следва да се включат колкото се може по-вече преподаватели и студенти и именно затова всички наши студенти, по всички наши дисциплини, имат едно постоянно задавано задание, обобщено наречено 'ЗАДАНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ' (т. е. събиране и включване в употреба на образователни материали, вече намиращи се на различни адреси в интернет). То ще/се задава като стандартно, догонващо, драпащо или НЛО задание :). Във всички таблици с точки по всички дисциплини имам вече задължителна колонка с антетка 'ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ'.

И така през настоящия семестър студентите имат задание за извън аудиторна работа, както следва: 

 

Част А. ЗАДАНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ (анотирани линкове по избрана тема от учебната програма на изучаваната дисциплина).

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР (специфично за всяка изучавана дисциплина).

 ============================================================================

ЗАБЕЛЕЖКА: ЦВЕТНА МАРКИРОВКА ВЪРХУ ДАДЕН ТЕКСТ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЕ Е ОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ И СКОРО ЩЕ БЪДЕ ПОДОБРЕН, УТОЧНЕН, ПРОМЕНЕН, ДОБАВЕН И ПР.

Част А. ЗАДАНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ (анотирани линкове по избрана тема от учебната програма на изучаваната дисциплина).

(Виж също и: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xFsCJjAuFarHc40dsc-csp4k4LN3yJhMLFJRRDDN2nY/edit#gid=2136704509  )

 

01. Заданието е индивидуално.

02. Вашата задача е да откриете и анотирате от 20 до 25 полезни за учебния процес линкове (записи) на учебни материали по избрана тема. Въведете повече от 20, поради възможността някои да се окажат дублирани или неправилно попълнени.

03. Линковете могат да бъдат с разнообразен характер – интересни книги, достъпни онлайн; научни и научно популярни статии онлайн; подходящи блогове; тематични уебсайтове; сайтове на научни списания с онлайн достъпни статии; видео материали; тестове; уроци; онлайн интерактивни курсове; презентации; идеи за активни занятия и/или обучителни игри и т. н.

04. Оценява се съответствието на съдържанието на линка с изучавания учебен материал (полезност за учебния процес), а също така точността и яснотата на резюмето.

05. За всеки линк трябва да има:

- Точен URL адрес.

- Кратко резюме за съдържанието му на български език (до 10 ключови фрази, разделени с ; /точка и запетая/). Първата фраза трябва да описва вида на линка (например: 10 мин. видео; 16 стр. статия; …). Резюмето трябва да позволява на читателя да си състави представа за съдържанието на линка и да реши дали да се запознава с него. 

- Кратко резюме за съдържанието на линка на английски език (по-същия начин).

06. За да регистрирате тема за заданието отидете на този линк:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xFsCJjAuFarHc40dsc-csp4k4LN3yJhMLFJRRDDN2nY/edit?pli=1#gid=2136704509

07. След това отворете страницата на изучаваната от вас дисциплина, изберете тема и впишете факултетния номер и името си в колоната срещу избраната тема. Не може да пишете по заета тема. Може да сменяте избрана от вас тема, като махнете името си от заетата от вас и напишете името си срещу новата тема.

08. Страниците за дисциплините са както следва:

 МПУ – „Моделиране и прогнозиране в управлението“, бакалаври, 4-ти курс, БА

ФМУ – „Финансови модели в управлението“, магистри, МБА

ФП-ДИ – „Проектно финансиране (делови игри)“ за магистри по „Международни финанси и банково дело“

ФПИ/ББО – „Финансови пазари и инструменти“ за бакалаври, 3-ти курс, БА и „Борси и борсови операции“ за бакалаври, 4-ти курс, ЦИУН на БСУ

ДИУ – „Делови игри в управлението“ за бакалаври, 3-ти курс, БА

УИС – „Управленски игри и симулации“, магистри, МБА и всички видове магистри в ЦИУН на БСУ

ПИ-ДИ – „Портфейлни инвестиции (делови игри)“ за магистри по „Международни финанси и банково дело“

ИЗПИТ – „Конспект за държавен изпит“, бакалаври, 4-ти курс, БА

ФУТ/ТРАН – „Futurology, transhumanism, longevity” само за ценители

Мин.год. – архив на теми от предишни години

09. Подбраните от вас линкове изпращайте чрез попълване на стандартна форма (за всеки линк по отделно), която се намира на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/17an7d9Uf2ertHkPrNBwz9TloKZLuiVO3ouvN48yZESA/edit

10. По такъв начин се попълва база данни с анотирани линкове, които после могат да се сортират и подреждат по автор, по тема, да се издирват дублирани линкове и пр.

11. При попълване на полетата ‘’фак. номер’”, име”, “код”,индекс и тема, копирайте (а не изписвайте), за да са еднакви във всички ваши форми. Това ще намали броя на грешките от въвеждане.

12. Избягвайте следните често появяващи се грешки при въвеждане на линковете (формите):

- Не въвеждайте ненаименовани записи (без посочени фак. номер и име). Такъв запис ще се смеси с хиляди други и няма начин да се зачетат точки на автора му.

- Не въвеждайте наименовани, но празни, или частично попълнени записи. Такъв запис не носи точки, но затруднява поддръжката на базата от линкове.

- Не въвеждайте записи (линкове), дублиращи вече въведени (доколкото е възможно). В случай на дублиране, точки се зачитат на първия по време (Пръв по време - пръв по право). За това проверявайте в базата въведени линкове на адрес:

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EY79Q-v-ru6yx-ez4UtEWAiN_QauT5fG4W8r4p920eo/edit#gid=1278424441

- не допускайте паразитни символи в URL адреса. Например: ' стр.2 - 3) http:// ....' вместо: 'http:// ....'

- Не въвеждайте неработещи и непроверени линкове. При оценката те ще бъдат игнорирани и изтрити от базата данни.

- В текста на резюметата не включвайте невидими контролни символи (Enter, Line feed, New line, ... ,чертички за сричков пренос и пр.). Текста на резюмето трябва да е в плаващ формат (да се разполага на един - единствен ред) и да съдържа само видими символи.

- Без паразитни изрази в резюметата. Например: '.. това е към въпрос 34 ...'. За по-голяма експресивност на резюмето, използвайте поредица от ключови фрази (разделени с ;), вместо с цели изречения.

- Първата фраза трябва да описва вида на материала. Например: 15 мин. видео; учебна игра; тест за самопроверка; и т. н.

- Не използвайте автоматичен превод. Обикновено се получава словесен батак без смисъл.

- Внимавайте при превода на професионалния жаргон. Например 'volatility' не е 'летливост на финансовите пазари.

- Предпочитайте източници на английски език. Това е така, защото: основната част от качествените учебни материали в интернет са на английски; значителна (и нарастваща) част от студентите ни се обучават на английски; всички термини в управлението трябва да се знаят и на английски.

=================================================================== 

ЗАБЕЛЕЖКА: ЦВЕТНА МАРКИРОВКА ВЪРХУ ДАДЕН ТЕКСТ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЕ Е ОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ И СКОРО ЩЕ БЪДЕ ПОДОБРЕН, УТОЧНЕН, ПРОМЕНЕН, ДОБАВЕН И ПР.

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР (специфично за всяка изучавана дисциплина).

01. Има няколко типа възможни задания, като всеки студент си избира един тип задание и една тема в рамките на този тип, която разработва индивидуално. При определени случаи може да се работи в малък екип, след като е обсъдено заданието с преподавател и е уточнена сложността на заданието, така че тя да е приблизително еднаква средно на човек.  Броят на възможните заданията за избор и техните видове ще нараства (вкл. в най-близко бъдеще).

02. След като изберете задание и изясните всичко необходимо за него, се запишете в таблицата със заданията като впишете факултетен номер и името си в съответните колони срещу избраната тема. Не може да се запишете по заета тема. Може да сменяте избрана от вас тема, като махнете името си от заетата от вас и напишете името си срещу новата тема.

03. Ако имате други подходящи предложения - пишете ни за съгласуване на:

angel_marchev @ yahoo.co.uk .

04. Предварително прочетете и усвоете инструкциите по-долу.

06. Инструкции за заданията по дисциплини може да намерите както следва:

 

 МПУ – „Моделиране и прогнозиране в управлението“, бакалаври, 4-ти курс, БА

…………….недовършено засега

 

ФМУ – „Финансови модели в управлението“, магистри, МБА

…………….недовършено засега……………. 

 

ПФ-ДИ – „Проектно финансиране (делови игри)“ за магистри по „Международни финанси и банково дело“

…………….недовършено засега…………….

 

 ФПИ/ББО – „Финансови пазари и инструменти“ за бакалаври, 3-ти курс, БА и „Борси и борсови операции“ за бакалаври, 4-ти курс, ЦИУН на БСУ

…………….недовършено засега……………. 

 

ДИУ – „Делови игри в управлението“ за бакалаври, 3-ти курс, БА

…………….недовършено засега…………….

 

 УИС – „Управленски игри и симулации“, магистри, МБА и всички видове магистри в ЦИУН на БСУ

…………….недовършено засега…………….

 

 ПИ-ДИ – „Портфейлни инвестиции (делови игри)“ за магистри по „Международни финанси и банково дело“

…………….недовършено засега…………….

 

 

 ФУТ/ТРАН – „Futurology, transhumanism, longevity” за ценители

…………….недовършено засега…………….

 

 Мин.год. – архив на теми от предишни години

…………….недовършено засега…………….

 

НЕИЗБЕЖНИЯТ ПРЕХОД ОТ СХОЛАСТИЦИЗЪМ КЪМ ИГРОВИ ПОДХОД

 

доц. д-р Ангел Марчев, гл. ас. д-р Ангел Марчев, мл.

катедра „Управление”, УНСС

 

Резюме: Схоластичният метод на преподаване е част от историята на обучението. Той става все по-неадекватен в бързо променящият се свят и заема все по-малък относителен дял в него. От друга страна играта е най-естественият начин за прехвърляне на имения, знания и квалификации от старото поколение към младото. През историята играта е използвана за все по-усложнавящи се задачи и крайна сметка идва момента играта да се използва за обучение на висши специалисти и ръководители.

 

Abstract: Scholastic method of teaching is part of the history of education.It becomes evermore unadequate in the fast-changing World and fades away. Gaming is the most common way of transferring skills, knowledge and qualification from the older generation to the younger. Throughout history it has been used for evermore demanding tasks and eventually (rather sooner than later) it all came to using games for educating  managers and decision makers.

 

Настоящият доклад е замислен като „Лекция за ЛЕКЦИЯТА и какво следва по-нататък”. В оригиналното си представяне докладът съдържа значителен обем озвучени видео материали (и предполага мултимедийност), които не е възможно да бъдат отразени в отживяващия своето време текстов формат на настоящия сборник. Затова представения писмен материал е по-скоро кратка илюстрована история на водещите образователни парадигми от времето на първите университети до сега, допълнена с мнението на авторите по някои от тенденциите за в бъдеще.

 

 

 

ПИШИ!

През средните векове, институцията запазваща просветата в Европа е било основно Църквата и по-специално манастирите, които като цяло са били дистанцирани (включително и в географски смисъл) от основните центрове на население.

Единствения подход за запазване на знанията, известен към този момент, е било (буквалното) написване на книга. Тази дейност се е извършвала от специално обучени екипи от монаси в големите манастири. И въпреки появата на новите технологии за производството на хартия и за подвързване на том, на един монах, работещ в „скрипториума” е отнемало години да се произведе една ръчно изписана, илюстрована и подвързана книга. На фиг. 1 е отлично пресъздадено работно място, екипирано за копиране и преписване.

 

Фиг. 1: Портрет на Жан Миело в неговия скрипториум, автор Жан Льо Таверние [1, с. 216-217]

Escribano

 

Поради естеството на производството им, книгите са били много скъпи – отнемали са пет, десет или повече човекогодини високо интелектуален за времето си труд за производство на един брой книга (за съпоставка това е сума от порядъка на 200000 -300000 лв. в България днес). Като цяло притежаването на няколко броя книги е било съпоставимо с кралско богатство и съвсем логично първите библиотеки са били кралска собственост.

Икономическият прогрес на градовете в Европа през средните векове се допълва от интелектуалното възраждане в изкуствата, естествените науки и философията. Вече манастирите не са единствения значим културен и просветен център, а нововъзникващите стопански отношения предизвикват необходимостта от институции за просвещение в градовете. Така съвсем логично се появяват новите обществени светски училища, които скоро ще се нарекат университети.

Първите университети още с възникването си срещат проблем: Как да се размножава знанието относително по-бързо и относително по-евтино от известния до сега метод?

Формира се технология за преподаване, наричана понастоящем „схоластичен метод за преподаване” (схоластицизъм, схоластика), доминирал академичното преподаване в средновековните университети в Европа от около 1100–1500 година. Схоластицизмът започва като продължение на килийните училища в християнските манастири, като се постепенно променят някои елементи в него, за да се откликне на зародилите се нужди [2].

Така схоластичните училища имат две основни форми на преподаване. Първата е т. нар. „lectio” преподавателят чете от текст, докато през това време обучаемите записват буквално каквото чуват на листа, които в последствие се подвързват специални персонализирани томове. При никакви обстоятелства не се разрешава задаването на въпроси – студентите седят и пишат в пълна тишина без всякакви „разсейвания”.

Втората форма на преподаване е т. нар. „disputatio”, използвана в две форми – „куестион” и „куадлиберал”. Куестионът се е провеждал, като обучаемите предварително са представяли списък с въпроси, на които, след като бъдат одобрени от преподавателя и той има време да подготви отговори, им се отговаря. Много по-рядко се е провеждал куадлиберал без предварително представени и одобрени въпроси. И в двата случая се преподавателя е отговарял като е налагал своя авторитет чрез цитиране на текстове от съществуващи книги.

В своята картина „Университетски клас” (фиг. 2) Лаурентиус де Волтолина отразява най-съществените моменти и настроения от схоластичния метод на преподаване. Няколко важни момента в картината:

 • лекторът диктува от скъп фолиант или книга;
 • той преди всичко е повторител на знанието изписано пред него и в най-добрия случай е систематизатор на знания, ако е автор на книгата;
 • някои от обучаемите слушат и пишат (първите редове);
 • други обучаеми са закъснели и може би разсейват присъстващите, трети „блеят”; четвърти си приказват; пети направо спят (може би идвайки направо от дискотеката).

Накратко – тогавашната схоластична лекция има всички типични характеристики на една „съвременна” лекция. Командата към обучаемите е „Пиши!”. Тя е съвсем оправдана, а схоластицизмът е правилното решение за обучение при съществуващите технологични условия. Производството на копия от книги става едновременно с преподаването, а производителите на книгите са най-заинтересованите – тези, които после години и десетилетия ще ползват направените копия като единствен източник на знание в качеството си на свещеник, учител или лекар в населено място, без лесен достъп до Знанието и Новостите.

 

Фиг. 2: „Университетски клас”, Лаурентиус де Волтолина (1350s).

Laurentius_de_Voltolina_001

 

ЧЕТИ!

Първите пукнатини на схоластичния метод се появят още с изобретението на един златар от благороден произход Йоханес Гутенберг. Изобретяването на печатарската преса около 1440 година отбелязва въвеждането на книгата в индустриалната ера. Книгата в Европа вече не е уникален информационен източник, изписван и копиран ръчно. Вече може да се говори за публикуване на книга като предприятие, изискващо капитал за инвестиции и пазар за дистрибуция. Разходите за производство на всеки отделен брой книга (в рамките все по-големите тиражи), спадат изключително много. Което от своя страна дава възможност за разширяване на пазара за дистрибуция. Накратко благодарение на печатната преса книжните издания стават повече, по-достъпни и по-евтини.

 

Фиг. 3: Портрет на Йоханес Генсфлайш цур Ладен цум Гутенберг, направен след неговата смърт

Gutenberg

 

Типична печатарска преса е представена на фигура 4. На преден план от дясно работник сваля отпечатаната страница от пресата, а друг омастилява шаблон. Зад тях композиторите подреждат страници за отпечатване. Отляво работници са в процес на отпечатване на следващата страница. Зад тях редакторът контролира качеството на отпечатване. Правят впечатление две неща – наличието на организиран поточен производствен процес и количеството отпечатани вече екземпляри. Технологията на печатарската преса се усъвършенства и става възможно да се отпечатват илюстрации, спомагащи още по-информативното съдържание (виж фиг. 5).

 

Фиг. 4: Печатарска преса от 16ти век в Германия [3]

Pressing-16th_century_small

 

Фиг. 5 Откъс от изданието „Geographia” на Птоломей, отпечатано през 1482 [4]

Cosmographia._-_Norman_B._Leventhal_Map_Center_at_the_BPL

 

Изобретяването на печатарската преса затвърждава и разширява явлението на приложното знание, породено от индустриалната революция, като предоставя първия масов тип стока, първата поточна линия и първото масово производство [5, с. 124]. Благодарение на механизацията на производството на книги, капацитетът на една печатарска преса от времето на Ренесанса достига до 3,600 страници на работен ден [6, с. 67]. За сравнение по времето на Гутенберг двама печатари могат да отпечатат едва 10 страници в час [7, с. 238], а ръчното изписване изработва по една – две [8, с. 12]. Огромно значение за подобряването на производствения капацитет има парния двигател. За онагледяване на производствения прогрес виж фиг.6, таблица 1.

 

Таблица 1. Максимален капацитет за различни преси (страници за 1 час)

 

Ръчни преси

Преси, задвижвани от парен двигател

конструкция

Тип Гутенберг
около 1450

Тип Гутенберг
около 1600

Тип Станхоуп
около 1800

Тип Кьониг
1812

Тип Кьониг
1813

Тип Кьониг
1814

Тип Кьониг
1818

Отпечатани страници за 1 час

10
[7, с. 238]

240
[6, с. 67]

480
[9, с. 80]

800
[9, с. 83]

1,100
[9, с. 87]

2,000
[9, с. 88]

2,400
[9, с. 88]

 

Фиг. 6 Развитие на капацитета на печатарската технология

printing_press_progress

 

Съвсем естествено развитият капацитет води до експоненциален ръст на броя издадени книги. На фиг. 7 е представена оценка на приблизителния брой произведени ръкописни (Manuscripts) и печатни книги (Printed books) в Европа за периода от около 500 г. до около 1800 г.). Като данните не включват Русия и Византия (по-късно Отоманска империя) и авторите [10] считат, че една книга се състои от поне 50 страници. От фигурата ясно проличават три зависимости: на първо място – споменатия вече експоненциален ръст; на второ място – печатните книги превъзхождат ръкописните с няколко порядъка; на трето място – темпът на растеж на печатните книги е съществено по-бърз от този на ръкописните преди него.

 

Фиг. 7. Приблизителен брой произведени ръкописни (Manuscripts) и печатни книги (Printed books) в Европа за периода от около 500 г. до около 1800 г.

European_Output_of_Books_5001800

 

Печатните технологии достигат връхната си точка в нашето съвремие. Годишно излизат милиони заглавия в милиардни сумарни тиражи [виж напр. 11]. В резултат на което за последните 500 години „Чети!” е новата команда към студентите. През времето на ренесанса издаването на книга вече е относително лесна задача, като същевременно броят книги от дадена област на познанието е огромен. Налага се форма на разделение на труда в обучението – едни („преподаватели”) инвестират време да проучват, филтрират и систематизират съществените информационни източници, а други („обучаеми”) да използват полученият информационен синтез от съществуващи източници за да се обучават. Преподавателят влиза в ролята на систематизатор на знания и се счита, че за да може да преподава трябва да има учебник, написан от него систематизиращ фиксиран набор от познания, които трябва да бъдат предадени на обучаемите.

При липсата на възможност за лесно търсене и синтезиране от страна на обучаемите, такова разделение на труда, възникнало през Ренесанса е оправдано. Може да се каже, че след появата на печатните книги схоластицизмът все още е водещата образователна парадигма, макар и силно променен. Преподавателят авторитетно и авторитарно представя на обучаемите и изисква от тях да научат (след като са закупили) „единствено правилния” учебник, представящ единственият вариант на истината. Практиката (през последните 500 години) е дори самият преподавател да организира дистрибуцията на учебниците си, включително и с репресивни към обучаемите методи.

Основните недостатъци на такъв подход са свързани с това, че:

 • обучаемите не биват подтиквани към изследователска инициатива и са разглеждани като производствен продукт, който трябва да премине по поточна линия;
 • след като учебникът съдържа всичко необходимо и той вече е разпространен сред обучаемите, почти не остава смисъл от присъствие на лекции от класически тип, но те въпреки това се считат за основната образователна форма.

 

Фиг. 8 Типична класна стая около 1910 г.

reading_in_class

 

КЛИКНИ!

Само преди 10 години настоящият раздел от текста на би бил убедителен и нещо повече – не би бил написан. Но поради експоненциалното развитие на научно-техническия прогрес, масово приложимите технологии и произлизащите от тях социални ефекти, с всеки изминал времеви период все по-бързо се променя Светът, в който живеем. Исторически тези промени са били относително бавни и незабележими в рамките на един човешки живот. Така хората са останали с грешната представа за стационарност на обкръжаващата среда, докато тя всъщност постепенно е станала турбулентна. Докато през 17 и 18 век няма забележими подобрения на качеството на живот в рамките на съзнателния човешки живот, предизвикани от научните постижения, през 19 век вече хората са свидетели на 2 – 3 големи постижения на цивилизацията в рамките на своя живот. През 20 век хората регулярно изпадат в ситуацията да съпоставят настоящото с миналото състояние на живот, прогрес, удобство и пр.

В това отношение последните 20 години може да се илюстрират с мотото „Живеем в експоненциални времена” [12], а както и с със следващите няколко фигури. На фигура 9 се вижда, че темпът на внедряване на масово приложими технологии, измерени в години до достигане на ¼ от броя на населението на САЩ, експоненциално се ускорява [13, с. 50]. Фигура 10 онагледява закона на Муур, според който изчислителната мощ на компютрите се удвоява на всеки три години [13, с. 67]. Броят на компютрите, включени в интернет расте дори по-бързо (фиг. 11) [14].

 

Фиг. 9 Ускоряване на внедряването на масово приложими технологии (години до достигане на ¼ от броя на населението на САЩ)

MASSuseInventions

 

Фиг. 10. Закон на Муур – увеличение на изчислителната мощ (изчисления в секунда за $1000, отчитайки инфлацията)

MooresLaw

 

Фиг. 11. Компютри, включени в Интернет

InternetHostBackLin

 

В резултат на експоненциалните промени в обкръжаващата среда се променят много социални зависимости, между които и такива, свързани с обучаемите:

1) Бърз оборот на работните места – сегашният 18 годишен ще смени естеството на работата си 10 до 14 пъти преди да навърши 38 годишна възраст [15], а десетте най-търсени професии през 2010 година не са съществували през 2004 [16].

2) Бързо нарастване на новата информация – през 2012 се очаква новата създадена информация да бъде в размер на 4х1019 байта (повече от колкото през предходните 5000 години сумарно), а темпът на нарастване е 100% за две години [17].

3) Бърз темп на обновяване на масовите продукти и пазари – например продажбите на iPhone и iPad представляват 72% от оборота на десетата по пазарна капитализация компания в САЩ, а и двата продукта не са съществували през 2007 година.

Всичко това означава, че към момента се налага обучаемите да бъдат подготвени за професии, които все още не съществуват, да използват технологии, които все още не са измислени, за да решават проблеми, които все още не са формулирани. При положение, че технологическото време за публикуване и отпечатване на нов учебник е по-дълго от времето, за което учебникът ще стане неактуален.

От друга страна налице е лесен достъп до огромен обем информация чрез интернет с възможности за търсене, синтезиране и развиване на информацията. Изобретяването на търсачката Google (заедно с нейните специализирани инструменти) от Лари Пейдж и Сергей Брин (фиг. 12), а както и на Уикипедия от Джими Уелс (фиг. 13), дават значим тласък във образователните възможности в интернет.

 

Фиг. 12: Изобретателите на търсачката Google [18]

page_brin

 

Фиг. 13: Изобретателят на Уикипедия [19]

Jimmy_Wales_July_2010_crop_small

 

Например търсене в Google по ключова дума „management” (фиг. 14) дава над 3 млн. резултата (!), като повечето от първите 300 резултата са съдържат готов учебен и изследователски материал по темата. Но дори да се гледа само в първата страница от резултатите от търсенето, се попада на “Free management library”, където на практика има повече от необходимите материали за всяка точка от всяка учебна програма по всяка дисциплина от учебния план по бизнес администрация. Съдържанието е илюстрирано не само с фигури, но и със звук и картина; обновявано всеки ден; растящо по обем и многообразие.

 

Фиг. 14. Търсене по ключова дума „management” в Google

google_management

 

Друг пример: към момента английската част на Wikipedia съдържа почти 4 млн. статии, а общо статиите на всички 270 езика са около петкратно повече. Това означава че английската част на Wikipedia би била отпечатана в 1685 тома с размерите на томовете на Encyclopedia Britanica (следващата най-голяма англоезична енциклопедия) т.е. съотношението е почти 53:1 в полза на Wikipedia.

 

Фиг. 15 Образна съпоставка между обема на англиската част на Wikipedia и Encyclopedia Britanica [20]

size_of_wikipedia_copy

 

В днешно време обучаемият бързо установява че Истината е многостранна, за да се подготви добре за изискванията на бързо променящия се трудов пазар, трябва да се използват разнообразни източници, да се съпоставят, филтрират и селектират и то по-бързо от променящата се среда. Времето за посещение на лекция (включително и транспортно време за път) е по-добре да бъде инвестирано в четене от интернет. „Кликни!” е новата команда, защото цялото човешко знание е на клик разстояние. Всъщност това което става е, че младото поколение се е адаптира към променилите се условия по-добре от предишните.

При това положение каква е ролята на преподавателя? Сегашните преподаватели цял живот са били систематизатори на информация и вече са вложили огромен труд в написването на най-подходящия според него учебник и изготвяне на система от лекции. В образованието възниква културен сблъсък: „Дигитални студенти, аналогови преподаватели!”, много добре онагледен в [21] и донякъде представен в таблица 2.

 

Таблица 2: Типични цитати от преподавател-схоласт и типични отговори на студенти (съгласно експеримента на Уеш [21])

 

Преподавател – схоласт

Студент от края на 2010те

1

„Младото поколение не чете книги!”

„Прочитам 8 книги годишно и 3600 уеб страници”

2

„Младото поколение не чете моя учебник!”

„Само 26% от заданията ми за четене намирам за полезни”

3

„Младото поколение не пише!”

„Написвам 42 страници текст за учебни задания на семестър и повече от 500 страници е-майли”

4

„Младото поколение е неграмотно! Не спазва граматичните правила!”

Езикът е жива система, която постоянно се развива и това, което сега е граматична грешка е утрешна граматична норма.1

5

„При разработването на заданието не са използвани хартиени източници”

„Всички традиционни информационни източници постепенно се прехвърлят в интернет – или под Публичен лиценз за ползване или като по смисъл пресъздадена уики-статия… Търсенето на необходимата информация в интернет е несъпоставимо по-лесно… Намират се и много полезни аудио и видео материали”.

6

„По време на лекция използват лаптопи за да си водят записки.”

„Нося компютър в час, но главно го използвам за социални мрежи или за да проверявам дали казаното от лектора е вярно”

7

„Младото поколение не може да се фокусира върху една задача!”

„Спя по 7 часа средно на денонощие, гледам телевизия по 1.5 часа, 3.5 часа прекарвам в интернет, слушам музика по 2.5 часа, разговарям по мобилен телефон 2 часа, 3 часа съм в клас, 20 часа се храня, работя по 2 часа, 3 часа уча… Само до тук са общо 26.5 часа – аз съм мултитаскър – налага се да бъда…”

1 Изказано мнение на авторите

 

Днешният обучаем гледа и слуша несравнимо повече, възприема и научава за единица време много повече и все по-малко се нуждае от преппдавател-схоласт за своето обучение. Но (в отговор на поставения въпрос) днешният обучаем се нуждае от насочване и убеждаване за това кои са важните области на познанието в условията на интензивно-информативна среда. Обучението се нуждае от преподавател-мотиватор, който трябва да предизвика интерес към дадената образователна област.

 

ИГРАЙ!

Компютърните играчи са част от едно поколение, определени като Милениалс (от англ. Millennials), родени след 1980 г., за които цифровите технологии, т.е. Интернет, компютърните игри, електронна поща, мобилните телефони и чата са вплетени в почти всички дейности на тяхното ежедневие. Те се характеризират като вещи с компютрите и технологиите. В резултат на това те са и често се наричат Нет поколение (от англ. Net Generation), Геймър поколение (от англ. Gamer Generation) или Цифрово поколение (от англ. Digital Natives), защото са се научили да говорят на езика на цифровите компютри, видео игри и интернет [31, с.1].

До навършване на 21 годишна възраст, типичният представител на сегашното младо поколение е изиграл 10000 часа игри. Това число е интересно по две причини [20]:

1) 10000 часа са равни на хорариумът от прогимназията и гимназията общо, т.е. в тях е инвестирано време като за цяло едно паралелно образование.

2) Според [30, с. 35-69] извършване на една дейност в продължение на 10000 часа преди 21 годишна възраст, прави изпълнителят виртуоз в дейността.

Т.е. към момента, когато младият човек е в етапа на висшето си образование, той е с паралена специалност и виртуоз в нея – но каква е тя? Какво е общото умение, което всички игри изработват? Общото умение е разрешаване на проблеми от различна сложност и с различна степен на структуриране.

Според Джейн МакГонигъл, геймърите получават следните умения и ползи от времето, което отделят на игрите:

 • „Оптимизъм под напрежение” – способност за самомотивация за извършване на задача с разумна възможност за краен успех.
 • „Близка социална структура” – способност да се разчита на партньор, който също като теб да отдели усилия и време за съвместна игра, а както и да се разчита на опонент да спазва предначертания регламент. Тези способности изграждат мрежа от доверие и подобряват комуникацията.
 • „Блаженна продуктивност” – геймърите предпочитат да бъдат предизвиквани непрекъснато за да получават позитивни резултати, отколкото да бездействат.
 • „Епичен контекст” – геймърите харесват наличието на общ сюжет и са вдъхновени от чувството са грандиозна мисия.

На фигура 16 е показан портретът на играч, който е на прага на нещо, наречено „епична победа” (“epic win”). Епичната победа е резултат, който е толкова невероятно позитивен за играча, че изглежда невъзможен преди да бъде постигнат. Epic win е отвъд предела на въображението и когато го постигне, играчът е шокиран от откритието на какво е способен [22]. Това е класическа игрова емоция:

 • усещане за напрежение
 • малко страх
 • интензивна концентрация
 • дълбок фокус върху решаването на действително трудна задача
 • извивките на очите нагоре и около устата са признак на оптимизъм
 • повдигнатите вежди показват изненада

Това е лицето, което е желателно всеки обучаем, решаващ учебни задания да постигне. Лице на човек, който против всички очаквания е на прага да постигне огромен успех.

 

Фиг. 16. Лицето на “Epic win”

epic_win_aneta

 

Сет Прийбач [23] (основател на SCVNGR) нарича явлението игрови слой на Света по аналогия на теорията на Владимир Вернадский за сферите на Земята. Сет Прийбач име предвид слой от игрови влияния и участници в игри, като надграждане на социалната структура от отношения, но така че игровия слой да бъде приемлив и продуктивен в бъдеще.

Към момента средният играч е на 37 години, което не е много повече от средната възраст на населението (тридесет и пет). Хората в тридесетте си години съставляват най-голяма част от играчите, шест пъти по-голям от броя на тийнейджърите, които играят и три пъти по-голям от броя на студенти на възраст между 18 и 22 години [26].

Около 80 % от играчите на онлайн мултиплейър игрите са мъже, въпреки че едно проучване на игри като цяло показва, че над една трета от геймърите са от женски пол [27], [26]. Около 60% от регистрираните потребители са мъже, а 60% от най-активните потребители са жени (или поне използват женски аватари) [28]. Има обаче и някои доказателства, че процентът на жените на някои места може би намалява [29].

Противно на очакванията хората под 18 години играят най-малко (само 22 часа на седмица). С увеличаване на годините броят часове също нараства. Хората над 40 годишна възраст играят около 30 часа на седмица [25, с.993-1018].

Взимайки под внимание данните и демографията за индустрията, се забелязва обратна посока от стереотипа за младите играчи, които не са добре образовани и бедни в икономическо отношение. Играчите в категорията масови мултиплейър игри вероятно са по-близо до средната възраст отколкото до гимназията, повечето са с висше образование и печелят около 25 000 долара годишно, което е над средното за страната [24, с.22].

Джейн МакГонигъл нарича младото поколение геймъри „супер овластени, многообещаващи индивиди”. Точно това е новият тип обучаеми. Всяко следващо поколение е все по-игровизирано, а обучаемите са усвоили идеално езикат и изразните средства на играта. Подходът с най-големи перспективи за бъдещето при образованието е Игровизация, а функцията на преподавателя е организатор на учебно-игровия процес, следящ спазването на установения регламент и създател на високо-информационната среда, необходима при провеждане на всяка учебна игра.

Играта е най-естественият начин за прехвърляне на имения, знания и квалификации от старото поколение към младото. През историята играта е използвана за все по-усложнавящи се задачи и крайна сметка идва момента играта да се използва за обучение на висши специалисти и ръководители.

Бързата проверка в Google за думата „Симулация” връща множество резултати, като приблизително две трети от тях са в смисъла на „психологиеска симулация” (организиран експеримент с поведението на хора в група или индивиди, в контролирани лабораторни условия), а около една трета в смисъла „компътърна симулация” (експеримент с помощта на софтуер, моделиращ определени реални ситуации и сценарии). При играта думата симулация се използва значително и в двата смисъла.

Пълното понятие „игри и симулации” се свързва с набор от подходи и методи за реконструиране на реалистични ситуации, така че подекспериментните лица да получат нова информация от взаимодействието в рамките на експеримент.

Игрите и симулациите са с широко приложение при обучението на висши кадри и специалисти. При всички тях има добре дефинирани характерни черти като: работа в екип, симулационни модели, инструкторски екип, съчетаване на различни педагогически методи, интегриращ характер, компютъризация и интернет.

 

Използвани информационни източници:

1. Bousmanne, B., T. Delcourt, Miniatures flamandes, Bibliothèque nationale de France/Bibliothèque royale de Belgique, 2012, ISBN 9782717724998

2. Marone, S. P., "Medieval philosophy in context", The Cambridge Companion to Medieval Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 2003

3. Tolnai korabeli kép alapján (Gottfried- Történelmi krónika), Tolnai világtörténelme, Ujkor, 1908, Унгария

4. Ptolemy, C., „Geographia”, Lienhart Holle, 16 July 1482

5. McLuhan, M., The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1st ed.), University of Toronto Press, 1962, ISBN 978-0-8020-6041-9

6. Wolf, H. J.,Geschichte der Druckpressen (1st ed.), Frankfurt/Main: Interprint, 1974

7. Pollak, M., “The Performance of the Wooden Printing Press.” The Library Quarterly 42.2, 1972, стр. 218-264

8. Ch'on Hye-bong, "Typography in Korea", Koreana, Vol. 7, No. 2, 1993, стр. 10–19

9. Bolza, H., "Friedrich Koenig und die Erfindung der Druckmaschine", Technikgeschichte 34 (1), 1967, стр. 79–89

10. Buringh, E., v. Zanden, J. Luiten, "Charting the “Rise of the West: Manuscripts and Printed Books in Europe, A Long-Term Perspective from the Sixth through Eighteenth Centuries", The Journal of Economic History, Vol. 69, No. 2, 2009, стр. 409 – 445

11. UNESCO Institute for Statistics, Book production: Number of titles by UDC classes, Public reports, UNESCO, 2012

12. Fisch, K., McLeod, S., Bronman, J., “Did you know?”, 2012, http://www.youtube.com/watch?v=YmwwrGV_aiE

13. Kurzweil, R., „THE SINGULARITY IS NEAR: When Humans Transcend Biology”, Viking Press, 2005, ISBN: 0670033847

14. Internet Software Consortium (http://www.isc.org), ISC Domain Survey: Number of Internet Hosts,

15. Bureau of Labor Statistics, "Number of jobs held, labor market activity, and earnings growth among the youngest baby boomers: results from a longitudinal survey" U.S Department of Labor, 2010, http://www.bls.gov/news.release/pdf/nlsoy.pdf

16. ABEL, B., "The New Frontier — The World", Marquette, 2006, http://www.marquette.edu/magazine/winter06/frontier.shtml

17. Gantz, J. F. и колектив, „Expanding digital Universe”, IDC, 2007, http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/expanding-digital-idc-white-paper.pdf

18. Images and B-roll, Google Inc., 1998-2012, http://www.google.com/press/images.html

19. Hartwell, L, Portrait of Jimmy Wales, Wikimedia Foundation, 1 August 2010

20. Wikipedia.org, „Wikipedia:Size comparisons”, Wikimedia Foundation, 2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_comparisons

21. Wesch, M., “A Vision of Students Today”, YouTube, 12.10.2007, http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o

22. McGonigal,  J., “Gaming can make a better world”, lecture at TED Conferences, LLC , February 2010, http://www.ted.com/talks/lang/bul/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world.html

23. Priebatsch, S., “The game layer on top of the world”, lecture at TED Conferences LLC, TEDx Boston, July 2010, http://www.ted.com/talks/lang/bul/seth_priebatsch_the_game_layer_on_top_of_the_world.html

24. Reeves, B., J. Leighton Read, “Total Engagement: Using games and virtual worlds to change the way people work and business complete”, Harvard Business Press, Boston, Massachusetts, 2009

25. Williams, D., N., Yee, S., Caplan, “Who Plays, How Much, and Why? A Behavioral Player Census of a Virtual World”, Journal of Computer Mediated Communication Volume 13, 2008

26. The Entertainment Software Association, ”Industry Facts”, article at The Entertainment Software Association, 2011, http://www.theesa.com/facts/index.asp

27. Chan, E., P., Vorderer, “Massively Multiplayer Games”, Playing Video Games, Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 2006

28. Terdiman, D., “The Entrepreneur's Guide to Second Life: Making Money in the Meldverse”, Hoboken, New Jersey, Wiley, 2008

29. Reuters, E.,  “Second Life Growth Cools, Women Outnumbered 3-to-1”, 13 June 2007, http://secondlife.reuters.com/stories/2007/06/13/second-life-growth-cools-women-outnumbered-3-to-1/index.html

30. Gladwell, M., “Outliers: The Story of Success”, Little, Brown and Company, November 18, 2008, ISBN-13: 978-0316017923

31. Claro, M., “Video games and education”, OECD Background Paper for OECD-ENLACES Expert Meeting, October 2007

Събота, 05 Март 2011 09:53

Възстановете истината

Възстановете истината като издигате и поставяте на тест хипотези под формата на дихотомни въпроси (с възможни отговори ДА или НЕ. Когато мислите, че имате верен и изцяло пълен отговор, отразяващ всички съществени елементи от историята, го описвате в разказна форма, с възможно най-точни детайли. Ако дори едно твърдение не е вярно, то отговорът ще бъде НЕ. Съвет: дори да си мислите, че знаете отговора още в началото, предварително проверете всяко твърдение безпристрастно, преди да го заявите. Много по-лесно ще ви бъде, ако не започвате с предубеждения. Въпроси се задават само чрез лично съобщение до Шереметов в социалната мрежа "Управление и администрация". ЗА ЦЕЛТА ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ в социалната мрежа "Управление и администрация" (отидете на следния адрес: http://ua.basaga.org/index.php/social-network)

Винаги има само по един победител - дори да е изпреварил с 1 секунда другите!!!

1. "Ръката"

Лицето A получава писмо от лицето B, в което пишело: "Получих ръката от C и я унищожих".

 

Бизнес - изследователска задача (БИЗ) по дисциплината "Методи за изследване в бизнеса"

 

Основни теоритически източници по дисциплината:

* на български език - УикиБА...

* на англисйки език - "Research methods for business" (Uma Sekaran)

* на български език - "Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни (Харалампиев, Марчев)

 

Вижте тук точките по заданието до момента...

 

Консултации по дисциплината:
Сряда, от 10:00 до 16:00, зала 1048

Сряда, от 10:00 до 16:00, след предварителна уговорка
https://hangouts.google.com/call/mwgt4cxsrrewlbpebodga5mazey

За кратки, бързи и ясни въпроси винаги може да питате онлайн:
https://www.facebook.com/angel.marchev

 

0. Предварителна подготовка

Малко подготвителни операции свършихме на 16.02.2018

0.1. Формиране на екипи.

Всеки екип се състои от шест или седем участника, екипите се самоорганизират. 

0.2. Изясняване на предмета на дейност на компаниите.

Всеки екип ще представлява мениджъри или консултанти на  хипотетични компании, пред които ще стои необходимо бизнес изследване. За сега, обаче, е най-важно да решите каква е дейността на компанията ви. Предметът и обектът на изследването ще бъдат изяснени в първи етап от БИЗ.

0.3. Регистриране в Google.Docs.

За целите на дисциплината всеки екип трябва да се регистрира в http://drive.google.com/ . Потребителско име трябва да бъде с формат: ekip.01.ba.15, паролата поне 8 символа (не включвайте никакви допълнителни мерки за сигурност). След регистрацията всеки екип трябва да ми предостави потребителското име и паролата (като ги изпратите на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или по фейсбуук).

Първият документ на сайта, който създавате е текстов файл - заглавна страница със списъка на екипа. Като него може да го редактирате. Точки получават тези, които са в списъка към момента на изтичането на крайния срок за предаване на поредния БИЗ.

0.4. Предложение за тема на изследването.

В дискусия на 10.02 обсъждаме предложенията на всички екипи за тема на изследването. Не случайно организираме дискусия (макар и малко хаотична), тъй като процеса на публично предлагане на идеи в дсикусионна среда подпомага креативното И конструктивното мислене. В хода на дискуцията екипите избират:

*каква е компанията, за която се прави изследването;

*генерална област на изследването;

*конкретна тема на изследването. 

 


В отговор на основните бележки, които имам относно оформянето на изследователскияте доклади на вашите колеги от миналите години, ви предлагам някои съвети за оформяне на бизнес или научен текст:

 *Заглавната страница се оформя както следва: заглавие – видът и тема на документа; надзаглавни данни – организация, отдел; подзаглавни данни – автори, екип, град, година

 * Съдържание: веднага след заглавната страница; номерация на разделите и подзаглавията точно както са в текста; с номера на страниците, отговарящи на реалното разпределение на текста

 * Увод: цел, задачи, тематичен обхват на текста, резюме (накратко за какво става дума).

 * Оформянето на основния текст е разбира се най-важната задача. Трябва да присъства разнообразяване на текста като подзаглавия, подточки, номерирано изброяване и пр. Задължително е номерирането на страниците. Когато използвате чужда мисъл (от друга книга, текст или документ), задължително цитирате оригиналния източник библиографски под черта или в квадратни скоби. Фигури, таблици, формули се озаглавяват (отгоре) и номерират.

 * Заключение: как са изпълнени задачите, поставени в увода. Би трябвало читателя да прочете увода и заключението и да разбере на кратко за какво става въпрос и какво е постигнато в текста.

 * Други възможни части на текста: индекс на ключови думи или автори; речник терминологичен или на абривиетурите в текста или на чуждиците в текста; използвани информационни източници – номерирани и библиографски описани; приложения - големи фигури или таблици, които биха разкъсали логически основния текст, НО може и всякакви интересни материали, които са близо по темата.

Правила за цитиране : http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/CENTER_COG/Documents/7_PravilaLiteratura.pdf

Друг полезен линк : http://www.mic.ul.ie/academicdepts/english/Documents/Cite%20It%20Right.pdf

Полезен линк по темата е: http://www.aresearchguide.com/


  

Предварителен календар (следете ГРАФИК за промени):

Краен срок за предаване на БИЗ-1: 03.03, 19:00, Google Drive

Краен срок за предаване на БИЗ-2:15.03, 18:00, Google Drive

Междинни презентации: 16.03, 8:00 - 12:00, П034, по обявен график

Краен срок за предаване на БИЗ-3: 31.03, 18:00, Google Drive 

Краен срок за предаване на БИЗ-4: 02.05, 18:00, Google Drive

Финални Презентации: 04.05, 8:00 - 12:00, П034, по обявен график

Краен срок за предаване на Финален отчет: 08.05, 18:00, Google Drive

 

 

 

1. Бизнес - изследователска задача 1 (БИЗ-1): "Изясняване на ситуацията и дефиниране на изследователската област"

На този етап е време да се опише изследователския "сюжет". Така не само ще се постави необходимата основа за предстоящите изследвания, но и ще бъде подпомогнато вникването в проблемната област.

В допълнение екипите ще започнат работа върху презентациите, които ще бъдат представени пред специално свикана комисия след около един месец. Презентациите за сега могат да бъдат разработвани като Presentation в среда Google. Docs  за да могат да  бъдат внасяни необходими корекции в реално време (а от там винаги могат да бъдат даунлоуднати). Най-вероятно ще е удобно допълнително всеки член от екипа да си направи регистрация в Google.docs и така ще можете всички непрекъснато да колаборирате върху вашия проект без да е необходимо да се срещате лично (всъщност по тази дисциплина няма да приемам никакви оправдания за закъснение - вече всички сте онлайн).

Паралелно с презентацията ще работите върху изследователски отчет, следващ поредността на изпълнението на всички етапи от изследването. Той  представлява съвкупност от 4-те БИЗ-а, но оформени по подходящ начин. Може да го разработвате и сглобявате паралелно със останалите неща като накрая на семестъра ще бъде оценен отделно от БИЗ-овете.

В изследователския отчет се съдържа подробната аргументация по всяка точка (и подточка) от БИЗ, докато в презентацията е само абстрактът от най-важното за кратко отчитане пред комисията( не изпадайте в излишни детайли, а се концентрирайте върху най-важното) Презентациите ще бъдат две - междинна и финална. 

За всеки БИЗ (презентация+отчет) ще има краен срок за изпълнение. (Срокът за изпълнение на БИЗ1 е до 19:00 на 03.03.2018, Събота. Тези, които предадат на време, ще получат точки; тези от тях които са се справили по-качествено, показвайки системност, оригинални идеи и способности за обобщаване на информация, ще получат допълнително точки).

До тогава ще има следният график за възможни консултации по екипи (следете промените, защото може да се добавят нови възможности за консултации):

 

Задачата за БИЗ1 е във вашата презентация и изследователски отчет да се съдържат (презентацията трябва да маркира всичко съществено в няколко слайда):

1.1.  СЮЖЕТ: Пълно описание на организацията и моментната ситуация, в която се намира.

Сюжетът включва възможно най-пълно описание на организацията (виж по-долу) и вникване в конкретната ситуация (като за улеснение допускаме, че организацията оперира в момента в България). И за двете неща е необходимо обосноваване, което виe ще подготвите във вече оформящия се отчет. Вие поемате роля на мениджмънта на организацията и/или на консултанти, наети от мениджмънта за провждане на предстоящото проучване. 

Възможни (но неизчепателни) характеристики на бизнес организация:

 • Вид на организацията съгласно юридическата й регистрация
 • Икономически живот на организацията от регистрацията й в България (в брой години)
 • Наличие на чуждестранно участие
 • Приблизителна стойност на балансово число
 • Големината на организация (според класификатора за микро-,малък, среден и голям бизнес), включително брой служители и брой лица с ръководни функции
 • Ниво на дейност на организацията (международно, регионално, местно и прочие)
 • Брой на клонове/филиали/офиси в цялата страна
 • Сферата на дейност на организацията (Производство, Търговия, Селско стопанство, Услуги, Консултанска дейност, Финанси, Високи технологии, Други)
 • Етап от жизнения цикъл, в който се намира.
 • други

При избор и описание на сюжета, са възможни три варианта:

- да опишете изцяло реален съществуващ казус (конкретна организация в реалната й ситуация)

ИЛИ

- да опишете реален казус с добавки, измислени от вас (както преценявате, че е по-удобно, по-предизвикателно или по-ясно)

ИЛИ

- изцяло измислен от вас казус (но трябва да е реалистичен).

1.2. Описание на областта и насоката на изследването (етап 1 на графиката).

На този етап трябва да се изясни изследователската насока, като се опише възможно най-ясно, това, което знаете за предстоящото ви изследване към момента (ясно е, че предстоят много неща да ви се изяснят):

* Какво? Какво ще е изследването? Какво ще изследвате? Какво се очаква да се постигне? (да се изясни и обоснове същността на изследването).

* Защо? Защо е (най-) необходимо точно такова изследване към момента? Може да подкрепите аргументите си със статистически данни за икономиката и бизнес климата и/или анализи на експерти и/или нормативни документи (само не забравяйте, че се занимаваме с наука и бизнес, които са противоположни концепции съответно на журналистика и мрънкане).

1.3. Предварително проучване на практиката (етап 2 на графиката).

На този етап трябва да покажете истински примери от световната и наша бизнес практика, които са имали подобни проблемни ситуации и как са се справили (т.е. задачата е да се проучи и използва чуждия опит). Може да се посочат примерни изследвания. Може да се посочат примери и от класическите публикации по управление, а и от публикациите и речите на управленските гуру.

Полезни линкове по темата, в които има разнообразна информация:

http://www.slideshare.net/?ss 

http://www.innosupport.net/index.php?id=2387&L=3

http://www.flgr.bg/bg/innovations/?subact=show_cats